23 DE ANI ÎN SERVICIUL PATRIMONIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR DIN ROMÂNIA
Scrisoare deschisă – „Rafinăria Steaua Română”

Scrisoare deschisă – „Rafinăria Steaua Română”

În urmă cu un an, pe data de 9 decembrie 2021, Direcția Județeană pentru Cultură (D.J.C.) Prahova declanșa – conform atribuțiilor proprii și în baza legislației în domeniu – procedura de clasare în Lista Monumentelor Istorice a obiectivului „Rafinăria Steaua Română” din municipiul Câmpina. Acesta reprezintă un ansamblu de valoare istorică națională, rămas până azi mărturia cea mai palpabilă a rolului important jucat de Societatea „Steaua Română” în dezvoltarea României, în prima jumătate a secolului trecut – în fapt, rafinăria de la Câmpina este cel mai grăitor martor al anilor de glorie a petrolului românesc.

Pentru a impulsiona demersurile oficiale de inventariere şi evaluare a patrimoniului mobil şi imobil din rafinarie a fost trimisă o Scrisoare Deschisă, iniţiată de domnul Mădălin-Cristian Focșa.

Cercetarea făcută duce la concluzia că rafinaria de la Campina este ca un fel de Roşie Montana a Munteniei, fiind unicat cel puţin pe plan european – nicăieri nu se mai păstrează o rafinarie cu componente din fiecare deceniu al secolului XX. Ea poate deveni o emblemă, o carte de vizită a industriei mondiale de prelucrare a petrolului.

44 de fise analitice de inventariere sunt completate benevol şi puse la dispoziţie de Mădălin-Cristian Focșa, în calitate de master în istorie (specializarea patrimoniu cultural) și din postura singurului autor ce a publicat deja un articol științific despre valoarea cultural-istorică a rafinăriei de la Câmpina 1.

Acest demers în vederea cercetării și evaluării rafinăriei este susținut de următorii experți/specialiști atestați MC: arh. Șerban Sturdza (președinte Pro Patrimonio, membru coresp. al Academiei), dr.arh. Ruxandra Nemțeanu, arh. Irina Popescu-Criveanu și dr.arh. Toader Popescu. De asemenea susțin demersul și conf.univ.dr. Florentina Nițu (decanul Facultății de Istorie – Univ. din București), prof.univ.dr.arh. Ana-Maria Zahariade (UAUIM), conf.univ.dr.geogr. Bogdan Suditu (coordonator „Strategia Națională de Protejare a Monumentelor Istorice”), prof.univ.dr. Gheorghe Calcan (UPG Ploiești), dr.cercet.muzeogr. Emilia Iancu (Ploiești), dr.ist. Dorin Stănescu (Ploiești), dr.ist. Andrei-Răzvan Voinea, exp.cons.tehn.muzeogr. Olimpia Andrei (Mz.Naț.Tehnic), Ana Rubeli (președinte As. Culturală „Aici A Stat”), jurnalist Liviu Mihaiu (dir.ed. „Radio Guerilla”), arh. Ștefana Pascu-Nica, ing. Matei Sumbasacu.

Foto: Cea mai veche imagine cunoscuta cu Rafinaria din anul constructiei 1897. Sursa: Petroblog

SCRISOARE

Citeşte şi: 

Vizite pentru public la Rafinăria Steaua Română din Câmpina

1Mădălin-Cristian Focșa: Rafinăria „Steaua Română”, peisaj industrial unicat, în „Anuar – Societatea de Științe Istorice din România, filiala Câmpina”, nr.12 (2021), p.246-265.

 

O altă perspectivă – Impactul demolărilor asupra mediului

O altă perspectivă – Impactul demolărilor asupra mediului

Pro Patrimonio a solicitat în repetate rânduri clasarea unor situri industriale sau analizarea valorii culturale a acestora în vederea integrării măcar a unei părți în viitoare dezvoltare urbană. Cel mai adesea solicitarea este refuzată, autoritățile fiind „forțate” să accepte demolarea, așa cum am povestit deja în cazul fostei fabrici Aversa. Un alt caz recent este cel al fostei Fabrici de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț unde, deși Direcția județeană de cultură a solicitat sprijinul Institutului Național al Patrimoniului pentru evaluarea culturală, nu l-a primit, iar proprietarul face presiuni în justiție să împiedice clasarea în vederea demolării și demarării proiectului de „dezvoltare”.

Pe lângă argumentul cultural, la care din păcate nici proprietarii, nici autoritățile nu sunt sensibile, un argument important pe care dorim să-l aducem în atenția publicului este cel al impactului asupra mediului. E deja cunoscut faptul că în toată Europa se consideră că este mai sustenabilă reconversia unei clădiri existente decât demolarea și construirea de nou. De ce?

O analiză comparată a amprentei de carbon

Prezentăm o analiză sumără a amprentei de carbon pentru o reconversie comparată cu cea pentru o construcție nouă (cu aceeași suprafață construită, considerată generic de 10.000 mp) pentru a ilustra afirmația de mai sus:

O clădire nouă conţine materiale noi care presupun, prin procesul de fabricație și transport,  consum de energie și pentru care se poate calcula amprenta de carbon. Aceasta este echivalentul de CO2 eliberat în atmosferă – cauza principală a schimbărilor climatice ale căror efecte le trăim dramatic zilele astea. Am utilizat pentru analiza sumară acest calculator online https://www.materialepyramiden.dk/

Sursa: https://www.materialepyramiden.dk/

Comparăm o hală industrială care se reconvertește și primește compartimentări și funcțiuni noi, cu o clădire nouă complet nouă cu suprafață echivalentă. În cazul clădirii noi avem între 30-60% mai multe materiale noi față de cazul reconversiei (valorile mai mari sunt în cazurile în care clădirea existentă este sistematic vandalizată pentru a justifica mai ușor demolarea).

Impactul asupra mediului al clădirii noi este de circa 25t CO2 eliberat în atmosferă. Reconversia halei industriale va avea doar între 10t și 16t CO2 eliberat în atmosferă.

Ca să înțelegem valorile de CO2, e bine să știm că 1ha de pădure poate absorbi 1t de CO2 în 4 zile. La această analiză se adaugă și molozul rezultat din demolare care generează deșeuri, praf și disconfort urban.

Cel mai adesea se invocă interesul proprietarului (evident legat de profit). Care este însă profitul pe termen mediu în condițiile dramatice ale schimbărilor climatice pe care le trăim deja zilele astea (secetă extremă, temperaturi extreme, furtuni puternice etc.)?

La nivelul de înțelegere a investitorilor și prea adesea a Statului Român, valoarea culturală este o noțiune abstractă și fără valoare economică. De ce atunci un produs de marcă apreciată este întotdeauna mai bine vândut decât un produs fără identitate, chiar dacă pare la fel? În același fel, o clădire cu istorie, cu valori estetice, cu memorie importantă pentru un anumit loc sau chiar pentru o regiune mai mare sau pentru țară, creşte în realitatea valoarea locului și a clădirii. Nu e nevoie de mai mulți metri pătrați în plus. E nevoie însă de profesionalism, inteligență și evident un nivel mai bun de cultură atât în rândul proprietarilor cât și al autorităților.

Este important să realizăm cât de nocive sunt delomările și că e necesar să învățăm să reparăm și să reconvertim pentru a adapta orașele noastre la schimbările de mediu, să realizăm că sustenabilitatea și reziliența nu sunt concepte abstracte, ci se construiesc în fiecare proiect și necesită efort constant.

 

Citeşte şi:

Cerere de clasare fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț

Siturile industriale ale fabricilor Aversa si IMGB

Cerere de clasare fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț

Cerere de clasare fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț

În baza prevederilor Legii nr. 422/2001, Fundaţia Pro Patrimonio iniţiază două cereri de clasare în data de 28.06.2022 cu revenire în 01.07.2022, pentru declanșarea procedurii de clasare de urgență sau a procedurii de clasare pentru incinta SC Petrocart SA din Bulevardul Decebal, Piatra Neamț, unde a funcționat anterior Fabrica de Hârtie și Mucava și Fabrica de hârtie şi cartoane „Comuna din Paris”.

 

01. Cerere de clasare fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț

PP20/28.06.2022

Către:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ  NEAMȚ

Doamnei Director Executiv Rocsana Josanu, patrimoniunt@gmail.com

Spre știință:

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

Doamnei Manager Oana Zaharia, secretariat@patrimoniu.gov.ro

 

Referitor la:

Clasarea de urgență în Lista Monumentelor Istorice a imobilului din Bulevardul Decebal 171, nr. cad. 54650, Piatra Neamț

Stimată doamnă Director Executiv,

Prin prezenta, Fundația Pro Patrimonio România, fundație legal constituită, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, având sediul în str. Pictor Verona nr. 13, mun. București, solicită Direcției Județene pentru Cultură Neamț declanșarea procedurii de clasare de urgență pentru imobilul din Bulevardul Decebal 171, nr. cad. 54650, Piatra Neamț, fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț, în prezent incinta SC Petrocart SA, cunoscută și sub denumirea Fabrica de hârtie şi cartoane „Comuna din Paris”, în baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La o evaluare preliminară a clădirii potrivit normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice aprobate prin OMC nr. 2260/2008, cu modificările și completările ulterioare, se constată faptul că imobilul este susceptibil de a întruni criteriile de clasare în Lista Monumentelor Istorice.

Dat fiind faptul fabrica a fost înființată în anul 1908, aceasta ar putea fi evaluată cu valoare medie la criteriul vechimii. O analiză detaliată care să identifice exact anii construirii pentru diversele corpuri și să ia în considerare faptul că edificiile industriale cu această funcțiune, dată fiind evoluția istorică, nu pot fi foarte vechi, poate nuanța această evaluare. Faptul că ulterior clădirea a fost extinsă, cu păstrarea unor corpuri, poate spori valoarea culturală a imobilului, intervenția fiind mărturie a relației evoluția programului cu fondul construit supus analizei. Imobilul considerăm că ar putea să obțină evaluarea mare la criteriul referitor la valoarea arhitecturală, artistică și urbanistică având în vedere relația fondului construit cu programul clădirilor cu funcțiune industrială din secolul al XX-lea din România, faptul că unele fațade păstrează imaginea inițială, precum și constatarea că incinta este un reper la nivel urban. În ceea ce privește criteriul referitor la frecvență (raritate și unicitate), se constată că nu s-au păstrat multe clădiri industriale din epocă și regiune și că în LMI sunt clasate puține dintre acestea, astfel că, la acest criteriu, imobilul poate obține evaluarea mare. O evaluare a criteriului referitor la valoarea memorial-simbolică, date fiind cel puțin informațiile din mass-media (nu avem informații despre eventuale patente deținute de fabrică, de-a lungul vremii sau despre arhitecții care au proiectat clădirile ei și personalități ale domeniului care au lucrat aici), fie și doar faptul că viețile multor locuitori sunt legate de acest loc, aici petrecându-și o bună parte din viață, faptul că o mare parte din rechizitele școlare din România au fost produse aici, precum și informații privind modul de reciclare a bancnotelor uzate din perioada comunistă[1] fac ca imobiulul să aibă cel puțin o valoare medie la acest criteriu.

O prezentare succintă a istroriei amplasamentului este disponibilă online într-un articol publicat de ziarulpiatraneamt.ro[2].

Fără a fi o condiție pentru declanșarea procedurii de clasare, pentru finalizarea acesteia este necesară întocmirea unui dosar, care, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, este în sarcina Direcției Județene pentru Cultură Neamț. Studiul istorico-arhitectural care urmează a se elabora va evalua cu exactitate imobilul potrivit criteriilor de clasare.

Având în vedere faptul că, potrivit mass-media[3], pe amplasament urmează să aibă loc o dezvoltare imobiliară care implică demolarea clădirilor, precum și strarea fizică de conservare proastă cel puțin a unora dintre acestea, propunem declanșarea procedurii de clasare de urgență.

Vă rugăm să ne informați cu privire la derularea procedurii de clasare în Lista Monumentelor Istorice în baza prezentei cereri formulate în baza prevederilor Legii nr. 422/2001.

Anexăm imagini cu identificarea imobilului pentru care se solicită clasarea de urgență.

arh. Șerban Sturdza,

Președinte Pro Patrimonio România

specialist atestat Ministerul Culturii 382 S /20.11.2009 în Registrul specialistilor în domeniul protejării monumentelor istorice

20220628_cerere de clasare Fabrica de hartie si mucava Piatra Neamț

 [1] Directorul unei fabrici unice în România, ucis de Covid-19. Conducea Petrocartul, locul care transforma în comunism bancnotele uzate în hârtie igienică, articol publicat în Adevărul la 27.10.2020 disponibil la https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/directorul-fabrici-unice-romania-ucis-covid-19-conducea-petrocartul-locul-transforma-comunism-bancnotele-uzate-hartie-igienica-1_5f97f9415163ec427142c975/index.html

[2] Fabrica de Hârtie şi Mucava din Piatra-Neamţ, articol publicat la 15.07.2020 disponibil la https://www.ziarpiatraneamt.ro/fabrica-de-hartie-si-mucava-din-piatra-neamt

[3] Dezvoltare cu demolare istorică pe fostul teren al Petrocart, articol publicat de Mesagerul de Neamț la 18.04.2022, disponibil la https://mesagerulneamt.ro/2022/04/dezvoltare-cu-demolare-istorica-pe-fostul-teren-al-petrocart/

 

Fig. 1 – Localizare imobil nr. cad. 54650, Piatra Neamț, potrivit ANCPI (sursa: https://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html )

Fig. 2 – Imagine contemporană de ansamblu dinspre Sud-Vest
( sursa: https://vimeo.com/293840771 )

Fig. 3 – Imagine contemporană dinspre Nord
( sursa: https://mesagerulneamt.ro/2022/04/dezvoltare-cu-demolare-istorica-pe-fostul-teren-al-petrocart/ )

Fig. 4 – Imagine de arhivă dinspre Nord
( sursa: https://mesagerulneamt.ro/2022/04/dezvoltare-cu-demolare-istorica-pe-fostul-teren-al-petrocart/ ) – unele construcții din incintă, din planul îndepărtat se regăsesc și azi în imaginea din fig. 1

 


02. Revenire cerere de clasare Fabrica de hartie si mucava Piatra Neamț

PP22/1.07.2022

Către:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ  NEAMȚ

Doamnei Director Executiv Rocsana Josanu

patrimoniunt@gmail.com

Spre știință:

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

Doamnei Manager Oana Zaharia

secretariat@patrimoniu.gov.ro

 

Referitor la:

Clasarea de urgență/ Clasarea în Lista Monumentelor Istorice a fabricii SC Petrocart SA, Bulevardul Decebal, Piatra Neamț

 

Stimată doamnă Director Executiv,

Prin prezenta, Fundația Pro Patrimonio România, fundație legal constituită, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, având sediul în str. Pictor Verona nr. 13, mun. București, revine la adresa nr. PP20/28.06.2022 cu unele precizări și completări.

Evaluarea primară potrivit normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice aprobate prin OMC nr. 2260/2008, cu modificările și completările ulterioare s-a făcut pentru incinta industrială, nu doar pentru imobilul nr. cad. 54650, Piatra Neamț, ulterior transmiterii adresei nr. PP20/28.06.2022, am constatat că o parte din construcții se află în imobile cu alte nr. cadastrale.

De asemenea, prin adresa nr. PP20/28.06.2022, Fundația Pro Patrimonio România a solicitat declanșarea procedurii de clasare de urgență. În situația în care din punct de vedere administrativ nu declanșați procedura de clasare de urgență în baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 422/2001, vă rugăm să declanșați procedura de clasare în baza prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Legea nr. 422/2001.

În rezumat, Fundația Pro Patrimonio România solicită Direcției Județene pentru Cultură Neamț declanșarea procedurii de clasare de urgență, iar, în situația în care nu o veți declanșa, a procedurii de clasare pentru incinta SC Petrocart SA din Bulevardul Decebal, Piatra Neamț, unde a funcționat anterior Fabrică de Hârtie și Mucava și Fabrica de hârtie şi cartoane „Comuna din Paris”, în baza prevederilor Legii nr. 422/2001.

Vă rugăm să ne informați cu privire la derularea procedurii de clasare de urgență / clasare în Lista Monumentelor Istorice.

 

arh. Șerban Sturdza,

Președinte Pro Patrimonio România

specialist atestat Ministerul Culturii 382 S /20.11.2009 în Registrul specialistilor în domeniul protejării monumentelor istorice

20220701_revenire cerere de clasare Fabrica de hartie si mucava Piatra Neamț

Cerere de nedemolare a clădirii primăriei Urlați, arhitect Toma Socolescu

Cerere de nedemolare a clădirii primăriei Urlați, arhitect Toma Socolescu

PP19/ 24.05.2022

Către:

Primăria orașului Urlați

Domnului Marian Măchiţescu, Primar

str. 23 August nr. 9, cod 106300, jud. Prahova

Tel.: 0244. 271429, Email: primaria_urlati@yahoo.com

 

Consiliului Local al Orașului Urlați

str. 23 August nr. 9, cod 106300, jud. Prahova

Tel.: 0244. 271429, Email: primaria_urlati@yahoo.com

 

Spre știință

Direcției județeană de cultură Prahova

Domnului Prof. Constantin Stere, Director executiv

str. Nicolae Iorga nr. 18, Ploiești, cod 100537, jud. Prahova

Tel.: 0244. 578020, Email: djcprahova@gmail.com

  

Ref.: Proiect de hotărâre a Consiliului Local al Orașului Urlați pentru demolarea clădirii primăriei Urlați

Stimate domnule Primar,

Stimați Consilieri,

 

Prin prezenta, Fundația Pro Patrimonio România, fundație legal constituită, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, având sediul în str. Pictor Verona nr. 13, București, vă solicită reanalizarea proiectului de hotărâre prin care urmează să decideți demolarea vechii clădiri a primării, construită de arh. Toma Socolescu în 1929 și construirea unei noi clădiri. Considerăm că soluția optimă este păstrarea clădirii vechi, consolidărea și reabilitărea acesteia la standardele moderne necesare unei bune funcționări și conservarea valorilor de patrimoniu și identitate locală și națională prin clasare acesteia ca monument istoric.

 

În sprijinul acestei solicitări vă prezentăm următoarele argumente:

 • Clădirea istorică are valoare identitară pentru oraș și demolarea ei va distruge o parte din memoria și specificul locului. Chiar instituția primăriei pierde un reper, un simbol care reprezintă chiar orașul;
 • Clădirea a fost realizată de un arhitect foarte valoros (Toma Socolescu) din perioada interbelică care a realizat clădiri importante în Ploiești și județul Prahova, fapt care conferă o valoare culturală și identitară deosebită clădirii primăriei;
 • Pentru problemele structurale, care sunt folosite ca argument pentru demolare, există soluții diverse de consolidare, fapt care nu justifică demolarea, precum și fonduri pentru realizarea acestor lucrări;
 • Politicile europene, concentrate în conceptul New European Bauhaus, pun accent pe reconversia și valorificarea clădirilor istorice și descurajează demolările. Sustenabilitatea însemnă a valorifica la maxim a ceea ce există și a adapta și aduce la standarde moderne o clădire, fără a recurge la soluția demolării (care reprezintă o acțiune cu impact mult mai mare asupra mediului – deșeuri, poluare, pierderea identității locului etc.).

 

A păstra și reabilita o astfel de clădire istorică, chiar dacă nu are statut de monument istoric înseamnă a înțelege valoarea și potențialul ei, a reda comunității un simbol identitar și a întări prestigiul instituției.

O astfel de decizie reprezintă un model de politică urbană europeană adaptată contextului actual și un bun exemplu pentru alte orașe.

 

În speranța că veți lua o decizie corectă,

Cu respect,

 

arh. Șerban Sturdza,

Președinte Pro Patrimonio

 

20220524_solicitare pastrare cladire veche primaria Urlati

Trei evenimente pentru categorii diverse de public

Trei evenimente pentru categorii diverse de public

București: de la patrimoniu construit la oraș al viitorului?

Peste 50% dintre români locuiesc în cele 320 de municipii și orașe din România care, dincolo de provocările actuale, au potențialul de a deveni orașe sustenabile. La nivel global, în următorii 30 de ani, populația urbană ar putea crește cu peste 2,5 miliarde de locuitori, tendință care se prefigurează deja și în țara noastră. În contextul urbanizării accelerate, este nevoie de soluții inovatoare pentru provocările din mediul urban – soluții sustenabile de locuire, de producere a energiei și de mobilitate.

Pe 15 aprilie în campusul facultăţii de Ingineria Instalaţiilor din Bucureşti a avut loc o discuție non-formală despre Vechi și Nou în București, aducând împreună două inițiative care pun în lumină potențialul de regenerare al orașului:

 • Aplicația desktop SalvaMonument www.salvamonument.ro este un instrument online care se adresează persoanelor, organizațiilor și comunităților din țară interesate de reabilitarea/ recondiționarea unor clădiri istorice sau monumente arhitecturale din zone urbane și rurale.
 • EFdeN Sustainable City este primul prototip de oraș sustenabil din România, un proiect pilot care are scopul de a inspira orașele din România în elaborarea de proiecte și inițiative pentru a face viața oamenilor mai bună și de a încuraja un comportament mai responsabil față de mediu.

Patrimoniul are un rol important în modelarea viitorului. Este ideea în jurul căreia au avut loc discuțiile dintre membrii Fundației Pro Patrimonio, Institutului Național al Patrimoniului, organizației EFdeN și invitații acestora – studenți, profesori și arhitecți – , participanți la eveniment.

 

Regenerarea fondului construit și a infrastructurii existente sunt două dintre problemele cu care se confruntă Bucureștiul în momentul de față și temele în jurul căreia echipa EFdeN pregătește proiectul Vatra, pe care-l va prezenta în Wuppertal, Germania, în cadrul competiției Solar Decathlon Europe 21/22. Crearea unui model de locuință sustenabilă care să faciliteze formarea unei comunități este soluția propusă de echipa EFdeN și concluzia discuțiilor de ieri, fiindcă schimbarea unui oraș are la bază mai întâi înțelegerea acestuia, dialogul între autorități și cetățeni și educația tinerei generații.

București – in/accesibil

Una dintre problemele majore cu care se confruntă în România persoanele cu deficiențe de vedere este izolarea. Iar aceasta este o consecință directă a lipsei accesibilizării – creării unui mediu adaptat nevoilor persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. Fie că vorbim despre o plimbare prin oraș sau despre accesul la cultură, la servicii publice sau juridice, este esențial ca acestea să fie ușor de utilizat și de către persoanele cu dizabilități.

În România sunt peste 93.000 de nevăzători, dintre care peste 54% sunt încadrați în gradul grav (nevăzători total) și accentuat. Deși reglementat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dreptul fundamental la spațiu public al persoanelor nevăzătoare este adesea încălcat, produsele și serviciile accesibile fiind adesea inițiate de organizații neguvernamentale sau persoane fizice ori juridice pentru perioade determinate de timp.

Miercuri, 27 aprilie, ne-am întâlnit la Centrul de Informare și Promovare a Patrimoniului Cultural – Casa de Târgoveţ și am stat de vorbă cu Florin Georgescu, președinte al Asociației Tandem, care dezvoltă de peste 10 ani proiecte de integrare a persoanelor cu deficiențe de vedere.

Pornind de la aplicația SalvaMonument, care este un instrument de informare accesibil și persoanelor nevăzătoare, s-au conturat mai multe direcții ale unei posibile colaborări între Institutul Național al Patrimoniului și asociația Tandem – crearea unei baze de date în vederea co-interesării proprietarilor de clădiri-monument pentru elaborarea unei strategii de accesibilizare a persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu alte dizabilități; crearea unui posibil parteneriat în vederea includerii unor instrumente de accesibilizare în faza de proiectare, elaborare a planurilor de intervenție asupra unui monument istoric sau a unei clădiri din zonă protejată.

Sperăm ca această întâlnire să fie doar prima din cadrul unei serii de discuții non-formale în vederea identificării soluțiilor la nevoile de accesabilizare a patrimoniului pentru categoriile de public vulnerabile.

 

Conferința de încheiere a proiectului In-Herit

Marți, 19 aprilie, la Muzeul Municipiului București, Casa Cesianu, am prezentat, alături de Institutul Național al Patrimoniului și de partenerii Asociația Da’DeCe și Institutul Norvegian al Meșteșugurilor, rezultatele proiectului ”In-Herit. Centrul Național de informare și promovare a patrimoniului cultural”, la finalul primului an de funcţionare.

În prima parte a evenimentului, Raluca Munteanu a prezentat etapele și rezultatele echipei Fundației Pro Patrimonio, respectiv elaborarea ghidului și aplicației desktop SalvaMonument. În cea de-a doua parte, participanții au avut ocazia să testeze aplicația și să ofere feedback, în vederea îmbunătățirii conținutului acesteia. A fost o discuție deosebit de constructivă, în cadrul căreia s-au lansat sugestii noi: existența în aplicație a unui centru de resurse, cu exemple de bune practici pe care Fundația Pro Patrimonio le-a realizat de-a lungul anilor în proiectele derulate de protejare a patrimoniului construit, dar și existența unui dicționar necesar publicului larg pentru înțelegerea unor termeni și sintagme, precum: ”zonă protejată”, ”conservare”,”fațadism”, ”vandalism” etc.

 

Proiectul „In-Herit” se încheie, dar activitatea Centrului continuă, pornind de la informațiile, produsele și ideile pentru viitor acumulate alături de parteneri și de comunitatea oamenilor pentru patrimoniu.

Vă invităm să consultaţi de fiecare dată când aveţi nevoie aplicaţia SalvaMonument www.salvamonument.ro. 

 


SalvaMonument este un instrument online dezvoltat în cadrul proiectului „In-Herit – Centrul Național de Informare și Promovare a Patrimoniului Cultural ”, proiect coordonat de Institutul Național al Patrimoniului, alături de partenerii: Fundația Pro Patrimonio, Asociația Da`DeCe și Norwegian Crafts Institute.

Proiectul este finanțat prin Programul RO-CULTURA, cu sprijinul Granturilor SEE 2014-202


Citeşte şi: 

Aplicaţia Salva-Monument. Ghid de utilizare.

Ghidul Salva-Monument. Un proiect în cadrul „In-Herit – Centrul național de informare și promovare a patrimoniului cultural”.

Lansare Ghidul Salva-Monument, instrument online de informare

Caravana IN-HERIT

Vizite pentru public la Rafinăria Steaua Română din Câmpina

Vizite pentru public la Rafinăria Steaua Română din Câmpina

14-15 mai 2022
 
„Grupul de Inițiativă Rafinăria la prezent a organizat vizite ale Rafinăriei Steaua Română din Câmpina. Grupul este format din iubitori de Câmpina și de patrimoniu care și-a propus protejarea patrimoniului industrial din cadrul Rafinăriei Câmpina și pentru revitalizarea armonioasă a zonei. Peste 3000 de vizitatori au parcurs turele organizate în aceste două zile.
 
Mulți localnici, printre care unii care au și lucrat în acestă rafinărie au (re)văzut locurile abandonate, năpădite de vegetație care așteaptă o nouă viață. Va fi ca în majoritatea cazurilor o „curățire” prin demolare și „dezvoltare” de noi ansambluri (impersonale, banale, ieftine)? Sau va fi o reală dezvoltare economică prin patrimoniu, istorie, economie, memorie?
 
Rafinăria are mai bine de un secol de istorie și a fost motor de dezvoltare economică. Comunitatea s-a format în jurul ei. În aceste vremuri cînd vorbim de sustanibilitate și impact redus asupra mediului, a transforma inteligent un loc – simbol al marii poluări – în prosperitate și dezvoltare economică și culturală este o reală provocare. A demola, a da la fiare vechi și a șterge un secol de istorie nu e departe de ceea de se întâmplă peste graniță și pentru care un popor viteaz luptă cu vitejie (Slava Ukraina!).
 
Sper ca acest loc să fie un exemplu de dezvoltare economică în care memoria, istoria, valorile de patrimoniu, mediu se integrează armonios.
Felicitări Rafinăria la prezent! ” – arhitect Raluca Munteanu, coordonator de programe Fundaţia Pro Patrimonio 
 
Credit foto: Raluca Munteanu
 
 
Citeşte şi:
SOS Patrimoniul/ Fenomenul Matache

SOS Patrimoniul/ Fenomenul Matache

13 mai 2022

Astăzi ne gândim la soarta patrimoniului aflat în bătaia corupției și a intereselor imobiliare.

Astăzi ne gândim, din nou, la demolarea abuzivă a monumentului istoric Hala Matache, în  noaptea de 25 martie 2013, de către fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu*.

Astăzi ne gândim la mestastaza urbană Buzești-Berzei, care așteaptă de peste 10 ani o cicatrizare adecvată prin regenerare urbană.

Astăzi ne reamintim cum, la sfârşitul anului 2010, Primăria Bucureștiului a decis începerea lucrărilor pentru Diametrala Nord-Sud, având la bază Planul Urbanistic Zonal pentru Diametrala Buzeşti-Berzei-Uranus. Demolările au retrezit amintiri dureroase bucureştenilor, mai ales prin modul în care au fost puse în aplicare (executate noaptea, fără desfacerea pieselor valoroase pentru refolosirea acestora sau a materialelor, cu evacuarea locuitorilor iarna). Premisele aflate la baza proiectului au fost fluentizarea şi creşterea traficului auto de tranzit, fără analiza consecinţelor asupra mobilităţii în ansamblu, ignorând realitatea complexă a vieţii şi locuirii în cartier.

Fundația Pro Patrimonio s-a implicat în acțiunea de salvare a zonei și a Halei Matache, propunând soluții concrete de regenerare urbană și dialogând cu administrația. S-au concretizat două direcții-martor:

 

 • volumul Cui i-e frică de cartierul Matache? Principii de regenerare urbană pentru zona Matache – Gara de Nord din Bucureşti (Pro Patrimonio 2012), o carte-manifest, o carte-proiect, o carte-martor a unui fenomen de activism urban concentrat, care își imagina că oricine poate avea iniţiativă şi propune soluţii pentru cartier şi oraş;

 

 • filmul documentar Berzei-Buzești realizat de Dragoș Lumpan în 2016; Filmul include interviuri cu arhitecți, urbanisti, antropologi, reprezentanţi ai societăţii civile, locuitori și comercianți din zonă, fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, și imagini de arhivă.

* Pe 13 mai 2022  fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită.

 

Citeşte şi: Fenomenul Matache – Berzei – Buzești (2010-prezent)

 

Conferința de încheiere a proiectului In-Herit

Conferința de încheiere a proiectului In-Herit

𝗣𝗿𝗶𝗺𝘂𝗹 𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗹 𝗻𝗮𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝘀̦𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹

Vă invităm să ne fiți alături la Conferința finală a proiectului In-Herit: Centrul național de informare și promovare a patrimoniului cultural.

Ne întâlnim marți, 19 aprilie, la Casa Filipescu-Cesianu (Muzeul Municipiului București), Calea Victoriei 151, începând cu ora 09:30, pentru a marca un an de activitate la Centru și finalul proiectului care a deschis comunitatea celor care privesc patrimoniul la viitor.

Proiectul „In-Herit” se încheie, dar activitatea Centrului continuă, pornind de la informațiile, produsele și ideile pentru viitor acumulate alături de parteneri și de comunitatea oamenilor pentru patrimoniu.

Agenda orientativă a întâlnirii

09:30 – 10:00
Începem ziua cu o cafea de bun venit

10:00 – 10:45
În prima parte, prezentăm pe scurt rezultatele și concluziile proiectului In-Herit și explorăm împreună principalele produse de informare ale Centrului. Participă partenerii proiectului Asociația Da’DeCe, Fundația Pro Patrimonio, Institutul Norvegian al Meșteșugurilor (Norwegian Crafts Institute).

11:00 – 12:00
În partea a doua, vă propunem să dezvoltăm împreună câteva dintre temele abordate în ultimul an de Centru, în cadrul celor trei ateliere specializate de mai jos.

12:00
Masa de prânz

Ateliere specializate 

 •  Educație prin și pentru patrimoniu – coordonat de Iulia Iordan (Asociația DadeCe) – adresat cadrelor didactice din învăţământul gimnazial
 •  Testare ghid și aplicație desktop SalvaMonument – coordonat de Raluca Munteanu (Fundația Pro Patrimonio) – adresat proprietarilor de monumente istorice, specialiștilor și publicului interesat
 •  Bune practici aplicabile în domeniul patrimoniului cultural imaterial (Norvegia-România) – coordonat de Eivind Falk (Norwegian Crafts Institute) – adresat organizațiilor active în domeniul patrimoniului cultural imaterial, mobil si imobil, atelier în limba engleză

Numărul locurilor disponibile pentru fiecare atelier este limitat.

Vă rugăm să vă înscrieți cât mai curând la atelierul de care sunteți interesat/ă accesând formularul de mai jos, până cel târziu la data de 15 aprilie, ora 15:00.

Revenim către cei înscriși cu agenda finală și cu detaliile organizatorice.

Haideți să vorbim despre patrimoniu la viitor și să continuăm împreună proiectele pornite în ultimul an!

Formular de înscriere ateliere : https://forms.gle/fDRN4CvQAEtYSqhs7


Evenimentul este organizat de Institutul Național al Patrimoniului sub egida proiectului In-Herit – Centrul Național de informare și promovare a patrimoniului cultural, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Proiectul In-Herit beneficiază de un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 948.211 lei și va fi implementat pe o durată de 22 luni (iulie 2020 – aprilie 2022).


Citeşte şi: 

Trei evenimente pentru categorii diverse de public

Aplicaţia Salva-Monument. Ghid de utilizare.

Ghidul Salva-Monument. Un proiect în cadrul „In-Herit – Centrul național de informare și promovare a patrimoniului cultural”.

Lansare Ghidul Salva-Monument, instrument online de informare

Caravana IN-HERIT

Réinventer les villes. Pledoarii pentru Viitorul Bucureștiului

Réinventer les villes. Pledoarii pentru Viitorul Bucureștiului

07.04.2022

Discuţia de la Institutul Francez din România organizată de ARCEN din cadrul proiectul „Réinventer les villes. Pledoarii pentru Viitorul Bucureștiului” ne-a adus aminte de cât de mare actualitate rămâne studiul de caz făcut de Pro Patrimonio pentru Bulevardul Magheru în 2016.

Îl numim „paradoxul Magheru” întrucât are parte de toate problemele actuale ale Bucureștiului și, în același timp, este punctul de referință pentru memoria, cultura și identitatea capitalei.

În 2016, Bucureștiul a fost inclus de prestigioasa organizație independentă World Monuments Fund pe lista locurilor aflate în pericol de distrugere.

Capitala României deţine un patrimoniu cultural cu valoare arhitecturală recunoscută internaţional. Nominalizarea este un semnal de alarmă pentru noi toți, cetățeni și administrație.

Şerban Sturdza, prezent la discuţia de la Institutul Francez, a punctat problemele Bucureştiului – situaţii pe care le-a raportat constant, profesionist, de-a lungul anilor – soluţii şi dorinţă de colaborare.

 • Raportul pentru Bucureşti 2016 și 2018 şi scrisorile trimise către Primarul Gabriela Firea – în perioada mandatului său de preşedinte al Ordinului Arhitecţilor Bucureşti;
 • problemele legate de patrimoniu şi în special înscrierea la Watch Day 2017 a Bucureştiului – cu studiul de caz Bulevardul Magheru;
 • propunerile pentru zone de patrimoniu protejate;
 • fragmentarea administraţiei locale – administrarea centrală şi administraţiile de sectoare care lucrează aproape independent (ca orașe diferite) și nu acoperă judicios şi eficient problemele Bucureştiului, în special a zonei centrale;
 • realizarea unei viziuni centralizate și asumate de adminstrația publică în interes public deoarece „urbanismul nu se poate face cu SRL-uri” și pe parcele;
 • nu în ultimul rând a reiterat oferta deschisă de a oferi alternative pentru o viaţa urbană mai bună către primarul actual al Bucureştiului, domnul Nicușor Dan, dacă acesta va fi dispus să asculte.

Vă invităm să revedeţi acest film realizat de Fundaţia Pro Patrimonio cu ocazia Watch Day 2017

Ne exprimăm totodată deschiderea de a sprijini iniţiativa ARCEN aceea de a construi o platformă de soluții pentru reinventarea Bucureștiului pe parcursul următorului an.

 

Aplicaţia Salva-Monument. Ghid de utilizare.

Aplicaţia Salva-Monument. Ghid de utilizare.

Anul trecut, Pro Patrimonio, în calitate de partener în proiectul „In-Herit – Centrul Național de Informare și Promovare a Patrimoniului Cultural ”, proiect coordonat de Institutul Național al Patrimoniului, a dezvoltat aplicația Salva-Monument, un instrument online conceput pentru a oferi un sprijin în demersurile de reabilitare a unui imobil și de conservare a clădirilor-monument sau a celor din ariile protejate.

Vă invităm să accesați platforma www.salvamonument.ro și să ne ajutați să o îmbunătățim prin feedback-ul oferit.

Ne-am propus să vă venim în întâmpinarea prin simularea unor categorii de întrebări posibile.

Ce înseamnă o intervenție de urgență?

Din păcate, în România, multe clădiri-monument se află în stare avansată de degradare. Este stadiul în care dacă nu se intervine urgent, casa nu mai poate fi salvată. Indiferent că ești proprietarul acelei clădiri, chiriaș  sau doar un cetățean preocupat de soarta acelei clădiri, trebuie să știi că este obligația ta să încerci să o salvezi. Află de pe platformă când se impune și ce presupune o intervenție de urgență. Tot aici vei găsi și o listă de arhitecți și ingineri specializați.

Am primit somație de la autoritatea publică și nu știu ce să fac

În calitate de proprietar al unei clădiri clasate drept monument, se poate întâmpla să primești o somație din partea autorităților române pentru a remedia anumite probleme (reparație fațadă, consolidare…). Primul lucru pe care trebuie să-l știi este că aceste lucruri trebuie autorizate. Află cum, ce documentație tehnică și unde găsești o echipă potrivită de specialiști accesând aplicația www.salvamonument.ro.

Cum pot clasa o clădire?

Pentru a clasa o clădire ca monument istoric este necesară o evaluare valorii culturale a acesteia. Evaluarea se face în baza unui studiu istoric realizat de specialiști și trebuie să evalueze următoarele criterii: a) criteriul vechimii; b) criteriul referitor la valoarea arhitecturală, artistică și urbanistică; c) criteriul referitor la frecvență (raritate și unicitate); d) criteriul referitor la valoarea memorial-simbolică. Află cine poate iniția o cerere de clasare, ce ar trebui să conțină și unde se înaintează aceasta accesând www.salvamonument.ro

Ce fac dacă vecinii doresc să construiască ceva îmi afectează proprietatea?

(prea înalt, prea mare, nepotrivit în context etc.)?

Situație frecventă în București – lângă clădirea monument-istoric, o construcție nouă, la un alt nivel de înălțime și cu o arhitectură total diferită de cea a clădirii vechi. Ce nu știu mulți proprietari ai acestor clădiri monument, în situația în care vecinii se hotărăsc să construiască un imobil care le poate afecta proprietatea, este că pot lua măsuri chiar dacă există o autorizație de construcție. Accesând platforma www.salvamonument.ro, aflați ce pași legali aveți, ce ar trebui să cuprindă o sesizare și cui ar trebui trimisă dacă vă aflați în această situație.

Cum aflu ce tip de lucrare ar trebui făcută?

Când o clădire-monument prezintă semne de degradare, ideal este să se intervină imediat, pentru a evita punerea în pericol a valorii monumentului, dar și costurile foarte mari ale reparațiilor ulterioare. Indiferent că sunt lucrări de întreținere, reparații sau de urgență, ai nevoie de un specialist care să te ghideze pentru efectuarea corectă a unor lucrări. Află cu cine poți face proiectarea și ce tip de lucrare se impune în cazul imobilului pe care îl deții accesând platforma.

Pentru toate acestea, cum accesezi platforma?

Pasul 1: accesează  www.salvamonument.ro

Pasul 2: Selectează din meniul Date utilizator în ce categorie te regăsești. Vei fi automat mutat în meniul Date clădire și selectează tipul care te interesează

Pasul 3: Alege din bara de sus (dacă navighezi de pe desktop sau din meniul de jos dacă accesezi aplicația de pe telefon) o categorie din cele patru  (Tehnic, Juridic, Financiar,  Diverse) și alege o singură întrebare la care ai nevoie de răspuns

Pasul 4: Dacă răspunsul a fost complet îl poți salva în format pdf sau ne poți trimite un mesaj prin formular cu situația ta dacă aceasta nu s-a regăsit  în întrebările și răspunsurile din aplicație.

 


Salva-Monument este un instrument online dezvoltat în cadrul proiectului „In-Herit – Centrul Național de Informare și Promovare a Patrimoniului Cultural ”, proiect coordonat de Institutul Național al Patrimoniului, alături de partenerii: Fundația Pro Patrimonio, Asociația Da`DeCe și Norwegian Crafts Institute.

Proiectul este finanțat prin Programul RO-CULTURA, cu sprijinul Granturilor SEE 2014-2021.

#salvamonument #propatrimonio #sospatrimoniul #community #romanianheritage #patrimoniulaviitor


Citeşte şi: 

Ghidul Salva-Monument. Un proiect în cadrul „In-Herit – Centrul național de informare și promovare a patrimoniului cultural”.

Lansare Ghidul Salva-Monument, instrument online de informare

Caravana IN-HERIT

Conferința de încheiere a proiectului In-Herit

Trei evenimente pentru categorii diverse de public

Tablou activitati Aplicaţia Salva-Monument. Ghid de utilizare.

Ce poti face tu?

Newsletter Donează