23 DE ANI ÎN SERVICIUL PATRIMONIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR DIN ROMÂNIA
Cerere de clasare fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț

Cerere de clasare fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț

În baza prevederilor Legii nr. 422/2001, Fundaţia Pro Patrimonio iniţiază două cereri de clasare în data de 28.06.2022 cu revenire în 01.07.2022, pentru declanșarea procedurii de clasare de urgență sau a procedurii de clasare pentru incinta SC Petrocart SA din Bulevardul Decebal, Piatra Neamț, unde a funcționat anterior Fabrica de Hârtie și Mucava și Fabrica de hârtie şi cartoane „Comuna din Paris”.

 

01. Cerere de clasare fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț

PP20/28.06.2022

Către:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ  NEAMȚ

Doamnei Director Executiv Rocsana Josanu, patrimoniunt@gmail.com

Spre știință:

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

Doamnei Manager Oana Zaharia, secretariat@patrimoniu.gov.ro

 

Referitor la:

Clasarea de urgență în Lista Monumentelor Istorice a imobilului din Bulevardul Decebal 171, nr. cad. 54650, Piatra Neamț

Stimată doamnă Director Executiv,

Prin prezenta, Fundația Pro Patrimonio România, fundație legal constituită, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, având sediul în str. Pictor Verona nr. 13, mun. București, solicită Direcției Județene pentru Cultură Neamț declanșarea procedurii de clasare de urgență pentru imobilul din Bulevardul Decebal 171, nr. cad. 54650, Piatra Neamț, fosta Fabrică de Hârtie și Mucava din Piatra Neamț, în prezent incinta SC Petrocart SA, cunoscută și sub denumirea Fabrica de hârtie şi cartoane „Comuna din Paris”, în baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La o evaluare preliminară a clădirii potrivit normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice aprobate prin OMC nr. 2260/2008, cu modificările și completările ulterioare, se constată faptul că imobilul este susceptibil de a întruni criteriile de clasare în Lista Monumentelor Istorice.

Dat fiind faptul fabrica a fost înființată în anul 1908, aceasta ar putea fi evaluată cu valoare medie la criteriul vechimii. O analiză detaliată care să identifice exact anii construirii pentru diversele corpuri și să ia în considerare faptul că edificiile industriale cu această funcțiune, dată fiind evoluția istorică, nu pot fi foarte vechi, poate nuanța această evaluare. Faptul că ulterior clădirea a fost extinsă, cu păstrarea unor corpuri, poate spori valoarea culturală a imobilului, intervenția fiind mărturie a relației evoluția programului cu fondul construit supus analizei. Imobilul considerăm că ar putea să obțină evaluarea mare la criteriul referitor la valoarea arhitecturală, artistică și urbanistică având în vedere relația fondului construit cu programul clădirilor cu funcțiune industrială din secolul al XX-lea din România, faptul că unele fațade păstrează imaginea inițială, precum și constatarea că incinta este un reper la nivel urban. În ceea ce privește criteriul referitor la frecvență (raritate și unicitate), se constată că nu s-au păstrat multe clădiri industriale din epocă și regiune și că în LMI sunt clasate puține dintre acestea, astfel că, la acest criteriu, imobilul poate obține evaluarea mare. O evaluare a criteriului referitor la valoarea memorial-simbolică, date fiind cel puțin informațiile din mass-media (nu avem informații despre eventuale patente deținute de fabrică, de-a lungul vremii sau despre arhitecții care au proiectat clădirile ei și personalități ale domeniului care au lucrat aici), fie și doar faptul că viețile multor locuitori sunt legate de acest loc, aici petrecându-și o bună parte din viață, faptul că o mare parte din rechizitele școlare din România au fost produse aici, precum și informații privind modul de reciclare a bancnotelor uzate din perioada comunistă[1] fac ca imobiulul să aibă cel puțin o valoare medie la acest criteriu.

O prezentare succintă a istroriei amplasamentului este disponibilă online într-un articol publicat de ziarulpiatraneamt.ro[2].

Fără a fi o condiție pentru declanșarea procedurii de clasare, pentru finalizarea acesteia este necesară întocmirea unui dosar, care, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, este în sarcina Direcției Județene pentru Cultură Neamț. Studiul istorico-arhitectural care urmează a se elabora va evalua cu exactitate imobilul potrivit criteriilor de clasare.

Având în vedere faptul că, potrivit mass-media[3], pe amplasament urmează să aibă loc o dezvoltare imobiliară care implică demolarea clădirilor, precum și strarea fizică de conservare proastă cel puțin a unora dintre acestea, propunem declanșarea procedurii de clasare de urgență.

Vă rugăm să ne informați cu privire la derularea procedurii de clasare în Lista Monumentelor Istorice în baza prezentei cereri formulate în baza prevederilor Legii nr. 422/2001.

Anexăm imagini cu identificarea imobilului pentru care se solicită clasarea de urgență.

arh. Șerban Sturdza,

Președinte Pro Patrimonio România

specialist atestat Ministerul Culturii 382 S /20.11.2009 în Registrul specialistilor în domeniul protejării monumentelor istorice

20220628_cerere de clasare Fabrica de hartie si mucava Piatra Neamț

 [1] Directorul unei fabrici unice în România, ucis de Covid-19. Conducea Petrocartul, locul care transforma în comunism bancnotele uzate în hârtie igienică, articol publicat în Adevărul la 27.10.2020 disponibil la https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/directorul-fabrici-unice-romania-ucis-covid-19-conducea-petrocartul-locul-transforma-comunism-bancnotele-uzate-hartie-igienica-1_5f97f9415163ec427142c975/index.html

[2] Fabrica de Hârtie şi Mucava din Piatra-Neamţ, articol publicat la 15.07.2020 disponibil la https://www.ziarpiatraneamt.ro/fabrica-de-hartie-si-mucava-din-piatra-neamt

[3] Dezvoltare cu demolare istorică pe fostul teren al Petrocart, articol publicat de Mesagerul de Neamț la 18.04.2022, disponibil la https://mesagerulneamt.ro/2022/04/dezvoltare-cu-demolare-istorica-pe-fostul-teren-al-petrocart/

 

Fig. 1 – Localizare imobil nr. cad. 54650, Piatra Neamț, potrivit ANCPI (sursa: https://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html )

Fig. 2 – Imagine contemporană de ansamblu dinspre Sud-Vest
( sursa: https://vimeo.com/293840771 )

Fig. 3 – Imagine contemporană dinspre Nord
( sursa: https://mesagerulneamt.ro/2022/04/dezvoltare-cu-demolare-istorica-pe-fostul-teren-al-petrocart/ )

Fig. 4 – Imagine de arhivă dinspre Nord
( sursa: https://mesagerulneamt.ro/2022/04/dezvoltare-cu-demolare-istorica-pe-fostul-teren-al-petrocart/ ) – unele construcții din incintă, din planul îndepărtat se regăsesc și azi în imaginea din fig. 1

 


02. Revenire cerere de clasare Fabrica de hartie si mucava Piatra Neamț

PP22/1.07.2022

Către:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ  NEAMȚ

Doamnei Director Executiv Rocsana Josanu

patrimoniunt@gmail.com

Spre știință:

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

Doamnei Manager Oana Zaharia

secretariat@patrimoniu.gov.ro

 

Referitor la:

Clasarea de urgență/ Clasarea în Lista Monumentelor Istorice a fabricii SC Petrocart SA, Bulevardul Decebal, Piatra Neamț

 

Stimată doamnă Director Executiv,

Prin prezenta, Fundația Pro Patrimonio România, fundație legal constituită, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, având sediul în str. Pictor Verona nr. 13, mun. București, revine la adresa nr. PP20/28.06.2022 cu unele precizări și completări.

Evaluarea primară potrivit normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice aprobate prin OMC nr. 2260/2008, cu modificările și completările ulterioare s-a făcut pentru incinta industrială, nu doar pentru imobilul nr. cad. 54650, Piatra Neamț, ulterior transmiterii adresei nr. PP20/28.06.2022, am constatat că o parte din construcții se află în imobile cu alte nr. cadastrale.

De asemenea, prin adresa nr. PP20/28.06.2022, Fundația Pro Patrimonio România a solicitat declanșarea procedurii de clasare de urgență. În situația în care din punct de vedere administrativ nu declanșați procedura de clasare de urgență în baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 422/2001, vă rugăm să declanșați procedura de clasare în baza prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Legea nr. 422/2001.

În rezumat, Fundația Pro Patrimonio România solicită Direcției Județene pentru Cultură Neamț declanșarea procedurii de clasare de urgență, iar, în situația în care nu o veți declanșa, a procedurii de clasare pentru incinta SC Petrocart SA din Bulevardul Decebal, Piatra Neamț, unde a funcționat anterior Fabrică de Hârtie și Mucava și Fabrica de hârtie şi cartoane „Comuna din Paris”, în baza prevederilor Legii nr. 422/2001.

Vă rugăm să ne informați cu privire la derularea procedurii de clasare de urgență / clasare în Lista Monumentelor Istorice.

 

arh. Șerban Sturdza,

Președinte Pro Patrimonio România

specialist atestat Ministerul Culturii 382 S /20.11.2009 în Registrul specialistilor în domeniul protejării monumentelor istorice

20220701_revenire cerere de clasare Fabrica de hartie si mucava Piatra Neamț

Ce poti face tu?

Newsletter Donează