23 DE ANI ÎN SERVICIUL PATRIMONIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR DIN ROMÂNIA
Cerere de nedemolare a clădirii primăriei Urlați, arhitect Toma Socolescu

Cerere de nedemolare a clădirii primăriei Urlați, arhitect Toma Socolescu

PP19/ 24.05.2022

Către:

Primăria orașului Urlați

Domnului Marian Măchiţescu, Primar

str. 23 August nr. 9, cod 106300, jud. Prahova

Tel.: 0244. 271429, Email: primaria_urlati@yahoo.com

 

Consiliului Local al Orașului Urlați

str. 23 August nr. 9, cod 106300, jud. Prahova

Tel.: 0244. 271429, Email: primaria_urlati@yahoo.com

 

Spre știință

Direcției județeană de cultură Prahova

Domnului Prof. Constantin Stere, Director executiv

str. Nicolae Iorga nr. 18, Ploiești, cod 100537, jud. Prahova

Tel.: 0244. 578020, Email: djcprahova@gmail.com

  

Ref.: Proiect de hotărâre a Consiliului Local al Orașului Urlați pentru demolarea clădirii primăriei Urlați

Stimate domnule Primar,

Stimați Consilieri,

 

Prin prezenta, Fundația Pro Patrimonio România, fundație legal constituită, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, având sediul în str. Pictor Verona nr. 13, București, vă solicită reanalizarea proiectului de hotărâre prin care urmează să decideți demolarea vechii clădiri a primării, construită de arh. Toma Socolescu în 1929 și construirea unei noi clădiri. Considerăm că soluția optimă este păstrarea clădirii vechi, consolidărea și reabilitărea acesteia la standardele moderne necesare unei bune funcționări și conservarea valorilor de patrimoniu și identitate locală și națională prin clasare acesteia ca monument istoric.

 

În sprijinul acestei solicitări vă prezentăm următoarele argumente:

  • Clădirea istorică are valoare identitară pentru oraș și demolarea ei va distruge o parte din memoria și specificul locului. Chiar instituția primăriei pierde un reper, un simbol care reprezintă chiar orașul;
  • Clădirea a fost realizată de un arhitect foarte valoros (Toma Socolescu) din perioada interbelică care a realizat clădiri importante în Ploiești și județul Prahova, fapt care conferă o valoare culturală și identitară deosebită clădirii primăriei;
  • Pentru problemele structurale, care sunt folosite ca argument pentru demolare, există soluții diverse de consolidare, fapt care nu justifică demolarea, precum și fonduri pentru realizarea acestor lucrări;
  • Politicile europene, concentrate în conceptul New European Bauhaus, pun accent pe reconversia și valorificarea clădirilor istorice și descurajează demolările. Sustenabilitatea însemnă a valorifica la maxim a ceea ce există și a adapta și aduce la standarde moderne o clădire, fără a recurge la soluția demolării (care reprezintă o acțiune cu impact mult mai mare asupra mediului – deșeuri, poluare, pierderea identității locului etc.).

 

A păstra și reabilita o astfel de clădire istorică, chiar dacă nu are statut de monument istoric înseamnă a înțelege valoarea și potențialul ei, a reda comunității un simbol identitar și a întări prestigiul instituției.

O astfel de decizie reprezintă un model de politică urbană europeană adaptată contextului actual și un bun exemplu pentru alte orașe.

 

În speranța că veți lua o decizie corectă,

Cu respect,

 

arh. Șerban Sturdza,

Președinte Pro Patrimonio

 

20220524_solicitare pastrare cladire veche primaria Urlati

Ce poti face tu?

Newsletter Donează