23 DE ANI ÎN SERVICIUL PATRIMONIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR DIN ROMÂNIA
Raport final 2023 – Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

Raport final 2023 – Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

„Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” este un proiect de studiu şi cercetare pentru faţadele clădirilor istorice din România, început în 2019 de Fundația Pro Patrimonio și aflat în curs de derulare. Prima etapă (2019) a avut ca scop inventarierea și cunoașterea tipurilor de tencuieli și de texturi moderniste, înțelegerea rețetelor și a tipurilor de degradări. Prin continuarea din 2023, echipa de proiect și-a propus studierea metodelor de reparație a degradărilor, prin colectarea şi realizarea de probe mai ample, analize de materiale, acces pe şantiere de restaurare pentru studiu şi testare. Dată fiind varietatea mare de tencuieli și problematici, echipa de proiect a decis restrângerea domeniului de studiu la tencuielile de tip similipiatră/ mozaic cu accent pe tehnici de consolidare și prevenire a desprinderilor de pe stratul suport, curățarea și consolidarea suprafeței finite. Testele practice au fost realizate pe clădiri istorice din București și Timișoara.

Studiul a folosit principiile de bază în conservarea clădirilor istorice, indiferent că sunt sau nu clasate în lista monumentelor istorice, clădirile observate fiind însă parte din zone protejate, unde aspectul fațadelor determină caracterul și valoarea zonei:

  • Intervențiile pe tencuieli istorice, indiferent de natura lor (curățare, completare, reparare, consolidare etc.) ar trebui să folosească principiul minimei intervenții, doar acolo unde este strict necesar și pe cât posibil să fie reversibile. Intervențiile  ar trebui să nu afecteze materialul originar pe termen lung, astfel încât să nu împiedice posibile procese de conservare care se vor mai face în viitor cu alte metode mai moderne care poate vor apărea în anii următori;
  • Tencuielile de fațadă păstrează caracterul, valoarea și semnificația istorică a unei clădiri istorice. Prin procese ireversibile de intervenție se pot distruge din aceste caracteristici esențiale ale patrimoniului istoric construit, limitând accesul generațiilor viitoare la acest patrimoniu;
  • Prin intervențiile pe tencuieli istorice, indiferent de natura lor (curățare, completare, reparare, consolidare etc.) trebuie luată în calcul păstrarea autenticității – acele atribute și elemente care reflectă cel mai veridic valorile de patrimoniu ale clădirii respective (textură, decorații, tehnică de realizare a tencuielii, meșteșug, valoare estetică etc).

Studiul nu oferă soluții, dat fiind că fiecare caz este unic, dar principiile și recomandările de abordare pot oferi sprijin pentru intervenții care să protejeze mai bine texturile valoroase și chiar să ajute la scăderea costurilor de intervenție. Echipa a sintetizat observațiile și experimentele practice din cadrul acestei etape sub forma mai multor fișe, care acoperă tematici de interes pentru specialiști, proprietari, public larg. Fiecare fişă poate fi descărcată mai jos şi poate fi arhivată sau îndosariată.

 „Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” Proiect în etapa a II-a realizat de Fundaţia Pro Patrimonio şi susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură.

Fișa 0. Introducere

00_intro_PP-Tencuieli-Fise-Intro

Fișa 1. Parcurs ideal de investigații, testare și intervenție

01_Fisa1_PP-Tencuieli-Fise-Parcurs ideal de investigații, testare și intervenție

Fișa 2. Parcurs simplificat pentru cazuri comune, care nu sunt monumente istorice, dar fac parte din zone protejate, unde aspectul și textura determină specificul arhitecturii și caracterul zonei

02_Fisa2_PP-Tencuieli-Fise-Parcurs simplificat pentru cazuri comune

Fișa 3. Observații generale despre tencuielile cu conținut de ciment 03_Fisa3_PP-Tencuieli-Fise-Observații generale despre tencuielile cu conținut de ciment

Fișa 4. Observații despre straturile de finisaj de fațadă

04_Fisa4_PP-Tencuieli-Fise-Observații despre straturile de finisaj de fațadă

Fișa 5. Tipuri de intervenții pentru reparații la tencuielile de similipiatră

5.1 Consolidare

5.2 Completare/chituire/refacere

5.3 Curățare

05_Fisa5_PP-Tencuieli-Fise-Tipuri de intervenții pentru reparații la tencuielile de similipiatră 

Fișa 6. Principii generale de intervenție

06_Fisa6_PP-Tencuieli-Fise-Principii generale de intervenție

Fișa 7. Recomandări pentru specialiști

07_Fisa7_PP-Tencuieli-Fise-Recomandări pentru specialiști

Fișa 8. Recomandări pentru proprietari

08_Fisa8_PP-Tencuieli-Fise-Recomandări pentru proprietari

Citeşte şi: 

Teste imobil pe strada Mătăsari

Concluzii de etapă

Jurnal de activităţi

Jurnal de proiect în luna august

Teste practice la Palatul Dauerbach din Timișoara

Call de participare

Ce poti face tu?

Newsletter Donează