23 DE ANI ÎN SERVICIUL PATRIMONIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR DIN ROMÂNIA
Call for projects: Rezidențele de creație vizuală Viscri

Call for projects: Rezidențele de creație vizuală Viscri

Atenție, artiști! Fundația Cărturești, Pro Patrimonio, Bucharest Graphic Days și Graphic Front vă invită să lucrați la următorul proiect în inima Transilvaniei, într-o casă de patrimoniu din satul Viscri, în tandem cu un alt artist, în cadrul primei ediții a Rezidențelor de creație vizuală Viscri.

Aveți mai jos toate detaliile & regulamentul proiectului. Așteptăm înscrierile voastre pentru jurizare la  adresa burse@carturesti.net până pe 30 august 2023.

Organizatori

Fundația Cărturești, Pro PatrimonioBucharest Graphic Days și Graphic Front.

Aplicanți

Ilustratori, designeri grafici, designeri de carte sau de produs, artiști video/new media sau fotografi.

Scopul rezidenței

Cercetarea artistică/grafică a satului românesc contemporan.
Punerea unor artiști într-un context care favorizează colaborarea și creativitatea și aducerea unui specific local în viziunile artistice contemporane.
Rezidența creativă are ca principal obiectiv punerea împreună a doi artiști cu preocupări diferite dar conexe, a două practici artistice diferite dar compatibile, într-un loc-resursă – satul Viscri – un cadru rural cu sevă pe suficiente paliere, pentru a deveni punctul de plecare a unui proces artistic colaborativ. 

Loc rezidență

Casa de la nr 18 din Viscri, una dintre primele case restaurate în sat, recent modernizată, proprietate Pro Patrimonio – patrimoniu rural ce asigură spațiu și confort, compatibile cu locul și cu procesul propus. 

 

 

Posibile direcții

Tematica poate fi documentatăa priori sau redefinită in situ, însă se necesită enunțată cât mai clar direcția intențiilor aplicanților pentru a putea găsi combinația cea mai compatibilă – între artiști, între artiști și oamenii locului, între artiști și loc sau între artiști și patrimoniul local (material sau imaterial).

Punctul de plecare, de parcurs sau de ajungere la produsul finit trebuie să se regăsească puternic în asocierile enunțate mai sus, pentru ca rezidența la Viscri să fie relevantă în procesul artistic.

Satul Viscri este un loc unde converg mai multe straturi valoroase și specifice – de la patrimoniul uman, care e din ce în ce mai divers, la cel construit (care a procesat multe transformări) până la cel desenat (grafică prezentă pe case, biserici, obiecte).

Ideea rezidenței a luat naștere din dorința de a valorifica grafic patrimoniul local din Viscri ca resursă, de a-l procesa artistic și de a-l reda într-o nouă formă, contemporană, compatibilă cu noile mijloace media.

Cerințe aplicație

CV, Portofoliu de lucrări, scrisoare de intenție conținând un enunț concret al proiectului, de la idee la realizare.

Propunerea poate suferi ușoare modificări în timpul lucrului.

Detalii rezidență

Rezidența în casa Pro Patrimonio va avea o durată de 2 săptămâni și se va finaliza cu realizarea unui produs cultural ce va lua forma unui produs expozabil în spațiul Cărturești sau în alt mediu, în funcție de natura rezultatului.

Calendar & etape ale rezidenței

– 15 iulie – 30 august: înscrieri.
– 1 – 4 septembrie: jurizare.
– 15 – 30 septembrie: ședere la Viscri, documentare, procesare informații.
– 30 septembrie – 15 octombrie: post procesare și producție. Finalizarea proiectului în București.

Onorarii/ costuri

Rezidența oferă un onorariu/buget de 500 euro fiecăruia dintre cei doi participanți.
Costurile pentru transport către/dinspre Viscri rămân în responsabilitatea artiștilor selecționați.

Detalii tehnice

– număr artiști: 2
– locul rezidenței: Viscri, comuna Bunești, Brașov, România
– tema enunțată mai sus
– onorarii artiști: 2 x 500 EUR (plătiți înainte)
– buget producția producția/ finalitatea proiectului (print, expunere, promovare) – 500 EUR 
– cei interesați pot aplica în tandem/împreună sau individual.
– se asigură hârtie de desen, în caz că e nevoie

Criterii de selecție

– originalitatea proiectului
– reflexia vieții satului Viscri (amintită mai sus) în produsul finit
– enunțul cât mai clar a ideii de proiect, cu toate fazele lui, de la început până la implementare, expunere
– fezabilitatea rezultatului în bugetul de producție (500 EUR)

Juriu

Juriul este asigurat de membri ai Asociației Graphic Front și ai Fundației Cărturești.

Perioadă de înscrieri

15 iulie – 30 august

Regulamentul „Burselor și rezidențelor de creație vizuală Cărturești”
Ediția 1: 2023

Definire: 

Art. 1. Bursele și rezidențele de creație vizuală Cărturești se acordă artiștilor români sau moldoveni cu vârsta de peste 18 de ani. 

Art. 2. Se acordă în total 2 burse în valoare de 500 EUR fiecare, respectiv 2 rezidențe de creație.

Procedura de selectare a bursierilor: 

Art. 3. Deschiderea perioadei de înscriere, precum și calendarul de desfășurare sunt anunțate prin comunicat de presă și pe canalele de comunicare Cărturești și Bucharest Graphic Days (paginile de Facebook, Instagram și blogul Cărturești: https://blog.carturesti.ro/).
Art. 4. Bursele și rezidențele sunt oferite printr-un concurs de proiecte, iar Artiștii interesați se pot înscrie trimițând la adresa burse@carturesti.net următoarele documente: 

– O scrisoare de intenție (maximum 750 de cuvinte) care să conțină: o descriere a proiectului vizual propus. 

– Un portofoliu de lucrări și un scurt bio.

Art.5. Documentele necesare înscrierii se trimit pe e-mail, la adresa burse@carturesti.net, respectând următoarele specificații: 

– Documentele necesare înscrierii vor fi trimise în format pdf sau doc pentru bio și scrisoarea de intenție și ca link pentru portofoliu.

– Scrisoarea de intenție trebuie să conțină datele de contact ale candidatului: număr de telefon și adresă de e-mail valide la care să poate fi contactat. 

– Respectarea termenului limită anunțat oficial. Candidaturile care depășesc termenul de înscriere nu vor fi luate în considerare.

– Respectarea criteriului de vârstă enunțat. Candidaturile care nu se încadrează în criteriul de vârstă nu vor fi luate în considerare. 

 Art. 86. După examinarea proiectului propus și a scrisorii de intenție, juriul stabilește lista câștigătorilor, precum și lista de așteptare a celor care îi vor înlocui pe aceștia în cazul unui abandon sau al unei situații neprevăzute.

Art. 7. Candidaturile trimise vor intra direct în procesul de jurizare la data anunțată, fără să existe o preselecție și o analiză prealabilă a propunerilor. Înscrierile care nu respectă criteriile și condițiile enunțate de organizatori vor fi invalidate fără ca artiștii să fie notificați anterior, astfel că artiștilor participanți le revine responsabilitatea deplină de a se asigura că propunerile trimise sunt conforme cu cerințele. 

Art.8. Rezultatele concursului de selecție vor fi anunțate prin comunicat de presă și pe canalele de comunicare Cărturești și Bucharest Graphic Days. 

Contractarea bursierilor: 

Art. 18. Beneficiarii burselor și rezidențelor de creație vizuală semnează un acord prin care se angajează să respecte atât regulamentul locurilor de rezidență, cât și obligațiile față de organizatorii proiectului.

Art. 19. Sumele de bani echivalente burselor se acordă în momentul începerii rezidențelor. La inițiativa organizatorilor, suma poate fi transferată în două tranșe: jumătate din sumă cu o săptămână înainte de începutul perioadei de rezidență, iar cealaltă jumătate, la debutul rezidențelor. 

Art. 20. Plata sumei de bani se va realiza în lei, la cursul BNR din data primei plăți, în contul IBAN deschis pe numele beneficiarului. 

Art. 21. Artiștii vor desfășura rezidența de creație pe o perioadă de două săptămâni în intervalul pus la dispoziție de organizatori. 

Obligațiile Artistului

Art. 23. Artistul este obligat ca la finalul rezidenței să producă un număr de 5 lucrări care vor fi expuse în perioada 20 Octombrie – 10 Noiembrie 2023 în librăria Cărturești Verona în cadrul evenimentului Bucharest Graphic Days. În cazul în care lucrările vor avea și o componentă new media, aceasta va fi postată/ expusă pe canalele Cărturești și Bucharest Graphic Days.

Art. 24. În măsura în care Fundația Cărturești va solicita, Artistul are obligația de a participa la la acțiuni de promovare a proiectului, precum: să ia parte la ședințe foto în cadrul rezidenței, să transmită Fundației Cărturești un text despre experiența rezidenței, să acorde 2 (două) interviuri pentru blogul Cărturești, să participe la maximum 2 (două) evenimente de tipul vernisaj, workshop, dezbatere ș.a., organizate de Cărturești și Bucharest Graphic Days în perioada 20 Octombrie – 10 Noiembrie.

Art. 25. Artistul se obligă ca, pe perioada rezidenței, să respecte măsurile de protecție sanitară pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 impuse de legislația în vigoare și recomandările de sănătate publică făcute de autorități, precum și regulamentul de ordine interioară al caselor de rezidență, luând cunoștință de faptul că aceste case au obiecte și mobilier de patrimoniu și funcționează parțial ca muzeu.

Prevederi privind confidențialitatea datelor 

Art. 26. Prin înscrierea la Bursele și rezidențele de creație vizuală Cărturești, artiștii participanți își dau acordul ca numele lor să fie folosite în scop de informare publică privind desfășurarea proiectului (comunicate de presă, informări pe canalele de comunicare Cărturești). 

Art. 27. Prin înscrierea la Bursele și rezidențele de creație vizuală Cărturești, artiștii își dau acordul ca organizatorii să folosească fragmente din „Scrisoarea de intenție”, cu scopul de informare sau de promovare a proiectului Burselor și rezidențelor de creație vizuală Cărturești.  

Art. 28. Lucrările realizate în cadrul Burselor și rezidențelor de creație vizuală Cărturești cad sub incidența drepturilor de autor și nu vor fi folosite în niciun fel de către organizatori fără acordul autorilor. 

Ce poti face tu?

Newsletter Donează