23 DE ANI ÎN SERVICIUL PATRIMONIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR DIN ROMÂNIA
Raport final 2023 – Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

Raport final 2023 – Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

„Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” este un proiect de studiu şi cercetare pentru faţadele clădirilor istorice din România, început în 2019 de Fundația Pro Patrimonio și aflat în curs de derulare. Prima etapă (2019) a avut ca scop inventarierea și cunoașterea tipurilor de tencuieli și de texturi moderniste, înțelegerea rețetelor și a tipurilor de degradări. Prin continuarea din 2023, echipa de proiect și-a propus studierea metodelor de reparație a degradărilor, prin colectarea şi realizarea de probe mai ample, analize de materiale, acces pe şantiere de restaurare pentru studiu şi testare. Dată fiind varietatea mare de tencuieli și problematici, echipa de proiect a decis restrângerea domeniului de studiu la tencuielile de tip similipiatră/ mozaic cu accent pe tehnici de consolidare și prevenire a desprinderilor de pe stratul suport, curățarea și consolidarea suprafeței finite. Testele practice au fost realizate pe clădiri istorice din București și Timișoara.

Studiul a folosit principiile de bază în conservarea clădirilor istorice, indiferent că sunt sau nu clasate în lista monumentelor istorice, clădirile observate fiind însă parte din zone protejate, unde aspectul fațadelor determină caracterul și valoarea zonei:

 • Intervențiile pe tencuieli istorice, indiferent de natura lor (curățare, completare, reparare, consolidare etc.) ar trebui să folosească principiul minimei intervenții, doar acolo unde este strict necesar și pe cât posibil să fie reversibile. Intervențiile  ar trebui să nu afecteze materialul originar pe termen lung, astfel încât să nu împiedice posibile procese de conservare care se vor mai face în viitor cu alte metode mai moderne care poate vor apărea în anii următori;
 • Tencuielile de fațadă păstrează caracterul, valoarea și semnificația istorică a unei clădiri istorice. Prin procese ireversibile de intervenție se pot distruge din aceste caracteristici esențiale ale patrimoniului istoric construit, limitând accesul generațiilor viitoare la acest patrimoniu;
 • Prin intervențiile pe tencuieli istorice, indiferent de natura lor (curățare, completare, reparare, consolidare etc.) trebuie luată în calcul păstrarea autenticității – acele atribute și elemente care reflectă cel mai veridic valorile de patrimoniu ale clădirii respective (textură, decorații, tehnică de realizare a tencuielii, meșteșug, valoare estetică etc).

Studiul nu oferă soluții, dat fiind că fiecare caz este unic, dar principiile și recomandările de abordare pot oferi sprijin pentru intervenții care să protejeze mai bine texturile valoroase și chiar să ajute la scăderea costurilor de intervenție. Echipa a sintetizat observațiile și experimentele practice din cadrul acestei etape sub forma mai multor fișe, care acoperă tematici de interes pentru specialiști, proprietari, public larg. Fiecare fişă poate fi descărcată mai jos şi poate fi arhivată sau îndosariată.

 „Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” Proiect în etapa a II-a realizat de Fundaţia Pro Patrimonio şi susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură.

Fișa 0. Introducere

00_intro_PP-Tencuieli-Fise-Intro

Fișa 1. Parcurs ideal de investigații, testare și intervenție

01_Fisa1_PP-Tencuieli-Fise-Parcurs ideal de investigații, testare și intervenție

Fișa 2. Parcurs simplificat pentru cazuri comune, care nu sunt monumente istorice, dar fac parte din zone protejate, unde aspectul și textura determină specificul arhitecturii și caracterul zonei

02_Fisa2_PP-Tencuieli-Fise-Parcurs simplificat pentru cazuri comune

Fișa 3. Observații generale despre tencuielile cu conținut de ciment 03_Fisa3_PP-Tencuieli-Fise-Observații generale despre tencuielile cu conținut de ciment

Fișa 4. Observații despre straturile de finisaj de fațadă

04_Fisa4_PP-Tencuieli-Fise-Observații despre straturile de finisaj de fațadă

Fișa 5. Tipuri de intervenții pentru reparații la tencuielile de similipiatră

5.1 Consolidare

5.2 Completare/chituire/refacere

5.3 Curățare

05_Fisa5_PP-Tencuieli-Fise-Tipuri de intervenții pentru reparații la tencuielile de similipiatră 

Fișa 6. Principii generale de intervenție

06_Fisa6_PP-Tencuieli-Fise-Principii generale de intervenție

Fișa 7. Recomandări pentru specialiști

07_Fisa7_PP-Tencuieli-Fise-Recomandări pentru specialiști

Fișa 8. Recomandări pentru proprietari

08_Fisa8_PP-Tencuieli-Fise-Recomandări pentru proprietari

Citeşte şi: 

Teste imobil pe strada Mătăsari

Concluzii de etapă

Jurnal de activităţi

Jurnal de proiect în luna august

Teste practice la Palatul Dauerbach din Timișoara

Call de participare

Teste imobil pe strada Mătăsari

Teste imobil pe strada Mătăsari

În noiembrie, echipa de proiect și cu participarea Anei Chiricuță (restaurator) a realizat câteva teste pe fațada unui imobil de pe strada Mătăsari, Bucureşti, cu acordul proprietarilor. Folosind rezultatele analizei mortarului de fațadă s-a încercat reproducerea tencuielii pentru completarea zonelor lipsă. Probele de tencuială au fost analizate la două laboratorare diferite și au rezultat compoziții diferite. Astfel s-au testat atât compoziții doar pe bază de var și compoziții de amestec var cu ciment. Proporția agregatelor nu a putut fi reprodusă identic, rezultatul de la laborator indicând o proporție nefiresc de mare, pe care liantul nu are capacitatea s-o lege.

Cu sprijinul Kerakoll, s-au realizat și teste de consolidarea marginilor zonelor desprinse pentru a împiedica desprinderile ulterioare. În paralel echipa a realizat și teste de curățarea a vopselei de pe zona de soclu din similipiatră și de pe coloanele decorative de la etaj, tot din similipiatră, și de curățare a prafului de pe tencuiala de câmp cu comprese cu apă.

„Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” Proiect în etapa a II-a realizat de Fundaţia Pro Patrimonio şi susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură şi PSC Group.

Citeşte şi: 

Raport final etapa I- Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

Concluzii de etapă

Jurnal de activităţi

Jurnal de proiect în luna august

Teste practice la Palatul Dauerbach din Timișoara

Call de participare

 

Concluzii de etapă

Concluzii de etapă

Bucureşti, 04.10.2023

Prin studiul pentru reparația și întreținerea tencuielilor istorice s-au colectat observații și informații din teste practice, șantiere în derulare și analize de laborator. Dată fiind diversitatea mare de tencuieli moderniste, echipa a decis să se concentreze cu precădere pe cele de tip similipiatră, mai exact pe modalitatea de curățare și de reparare a acestora.

 

Situaţii întâlnite şi principii de lucru

Studiul folosește principii de bază întrebuințate în practica conservării clădirilor istorice, clasate sau nu în lista monumentelor istorice. Însă, aceste clădiri care constituie baza pentru observare fac parte din zone protejate, acolo unde aspectul fațadelor determină caracterul și valoarea zonei. Ca urmare, enumerăm situații, întâlnite în studiul de față, în care s-au utilizat principii de bază folosite la conservarea clădirilor istorice:

 • Intervențiile pe tencuieli istorice, indiferent de natura lor (curățare, completare, reparare, consolidare etc.) ar trebui să folosească principiul minimei intervenții, doar acolo unde este strict necesar și pe cât posibil să fie reversibile. Intervențiile ar trebui să nu afecteze materialul originar pe termen lung, astfel încât să nu împiedice posibile viitoare procese de conservare care se vor mai face cu alte metode mai moderne ce pot apărea în anii următori;

 

 • Tencuielile de fațadă păstrează caracterul, valoarea și semnificația istorică a unei clădiri istorice. Prin procese ireversibile de intervenție se pot distruge aceste caracteristici esențiale ale patrimoniului istoric construit, limitând accesul generațiilor viitoare la acest patrimoniu;

 

 • Indiferent de natura intervențiilor efectuate pe tencuieli istorice (curățare, completare, reparare, consolidare etc.), trebuie luată în calcul păstrarea autenticității – acele atribute și elemente care reflectă cel mai veridic valorile de patrimoniu ale clădirii respective (textură, decorații, tehnică de realizare a tencuielii, meșteșug, valoare estetică etc.).

Observaţii şi recomandări

La jumătatea perioadei de derulare a proiectului, prezentăm o parte dintre observațiile și recomandările la care a ajuns echipa de proiect:

 • Degradările de fațadă trebuie atent investigate și analizate. Acest lucru se face printr-un studiu de parament, care include analiza materialului și înțelegerea cauzelor degradărilor. Din păcate, intervențiile de renovare a fațadelor nu au la bază aceste analize, iar deciziile de reparat/restaurat sunt deseori bazate pe informații superficiale. Cele mai frecvente soluții sunt fie de înlocuire a tencuielii de fațadă cu imitarea, pe cât posibil a texturii, fie de acoperire cu vopsea a tencuielii existente; aceste soluții duc la pierderi irecuperabile de tehnică și de substanță istorică. Analiza paramentului, din păcate, nu se poate face întotdeauna suficient de bine înainte de începerea lucrărilor de execuție, când nu există acces la toată suprafața fațadei (schelă) și posibilitatea colectării de informații legate de comportamentul fizico-chimic al materialului de fațadă. Analizele de material pot fi costisitoare și durează relativ mult, dar pentru a fundamenta alegerea materialelor de intervenție este necesar să fie evaluate cel puțin duritatea stratului de tencuială și porozitatea acestuia, chiar și doar la nivel empiric;

 

 • Completările cu material nou (chiar dacă s-ar face cu același tip de material) nu vor fi identice din cauza îmbătrânirii tencuielilor originale (în cazul tencuielii de similipiatră, erodarea este asemănătoare cu cea a pietrei naturale). Totuși, acolo unde sunt necesare, acestea trebuie făcute cu un material cu o porozitate și duritate asemănătoare celui originar, care să corespundă cerințelor legate de aspect, dacă nu se poate reconstitui compoziția exactă a materialului originar. Fisurile în suprafețele de similipiatră provin frecvent din procesul de execuție și nu reprezintă neapărat deteriorări care să necesite remediere;

 

 • Reabilitările de fațadă nu trebuie să aducă fațada la o stare de „nou”, ci trebuie să asigure stabilitatea finisajului și să conserve sau să îmbunătățească calitățile de protecție la intemperii. Curățarea nu înseamnă că aspectul trebuie să fie „ca nou”, este normal/ recomandat să păstreze patina, imperfecțiunile și eventualele degradări inofensive (decolorări, erodări…) care nu pun în pericol stabilitatea suprafeței. În cazul tencuielilor dure din ciment, există microfisuri care au apărut odată cu prelucrarea materialului, dar care sunt stabile în timp, dacă nu au apărut factori agravanți (burlane sparte, vegetație necontrolată etc.);

 

 • Intervențiile pe suprafețe mici nu pot fi întotdeauna extinse pe suprafețe mari de fațadă, date fiind costurile legate de manoperă și materiale. O parte dintre testele de consolidare au fost făcute cu metode mult prea complexe, care nu pot fi aplicate la scară mare (de ex., injecții de consolidare), dar au adus în discuție nevoia de evaluare adecvată a degradărilor: cât de gravă este fisura? există risc de desprindere?;

 

 • Rețetele de tencuială folosite sunt extrem de diverse. În cadrul proiectului s-a lucrat cu trei laboratoare, ceea ce ne-a permis să observăm diferențe de rezultate generate de metodologia de analizare. În stadiul actual al proiectului este încă prematur să avem concluzii relevante, fiind încă în lucru o mare parte dintre analizele începute. Ceea ce însă am observat și discutat cu furnizorii de materiale este faptul că materialele actuale nu sunt identice cu cele folosite la începutul secolului al XX-lea, din cauza diferențelor de producere (de ex., la ciment) și chiar a materiei prime din care sunt obținute. De aceea este important de găsit compatibilitatea optimă, pe baza comportamentului fizico-chimic.

 

Studiul nu va oferi soluții standard deoarece fiecare caz este unic, dar principiile și recomandările de abordare pot oferi sprijin pentru intervenții care să protejeze mai bine texturile valoroase și chiar să ajute la scăderea costurilor de intervenție. Avem în lucru un set de recomandări pentru pașii de intervenție în cazul reabilitărilor de fațade istorice moderniste, precum și recomandări pentru specificații tehnice (despre material și modalități de intervenție) pentru proiecte și caiete de sarcini.

„Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere”  este un proiect în etapa a II-a realizat de Fundaţia Pro Patrimonio şi susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură şi PSC Group.

 

Citeşte şi: 

Raport final etapa I- Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

Teste imobil pe strada Mătăsari

Jurnal de activităţi

Jurnal de proiect în luna august

Teste practice la Palatul Dauerbach din Timișoara

Call de participare

Jurnal de activităţi

Jurnal de activităţi

În lunile iunie-septembrie, cu acordul arhitectului și executantului, echipa de proiect a participat ca observator în cadrul mai multor teste efectuate pentru curățarea unei fațade de similipiatră. Este vorba de sablări uscate cu diferite materiale, curățare umedă cu jet de apă la temperaturi și presiuni variate. 

Observațiile făcute, combinate cu cercetarea literaturii de specialitate, arată că în cazul sablărilor uscate se recomandă presiune mică și materiale cît mai puțin abrazive (în cazul în discuţie s-a folosit carbonatul de calciu). Spălarea cu apă sub presiune evidențiază microfisurile din suprafața tencuielii şi ridică întrebări legate de suprasaturarea tencuielii și a zidăriei de la cantitatea de apă proiectată cu presiunea foarte mare. Murdăria acumulată în strat gros se curăță dificil, fie la presiune foarte mare, fie insistând mult cu jetul de curățat (umed sau uscat) ducând la o erodare inegală a suprafețelor.

Curățare cu jet de apă

Curățare cu jet de apă

Sablare cu carbonat de calciu

Sablare cu carbonat de calciu

Sablare cu Garnet

Sablare cu Garnet

În cursul verii echipa de proiect a pornit și analiza și interpretarea primelor rezultate de analize a mostrelor de tencuieli colectate.Au fost cntractate trei laboratoare diferite, dintre care unul al Universității de Arte Aplicate din Viena. Primele observații sunt legate de o mare varietate de compoziție (proporții de liant-agregat). Tipurile și calitatea cimenturilor folosite sunt aspecte ce necesită  înțelegere și investigare mai detaliate şi mai profunde.

Mulțumim partenerilor: Kerakoll, Remmers, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș.

Mulțumim biroului de arhitectură Polarh și firmei Erbașu pentru accesul pe șantierul de restaurare a Palatului Universității din București.

„Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” Proiect în etapa a II-a realizat de Fundaţia Pro Patrimonio şi susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură şi PSC Group.

 

Citeşte şi: 

Raport final etapa I- Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

Teste imobil pe strada Mătăsari

Concluzii de etapă

Jurnal de proiect în luna august

Teste practice la Palatul Dauerbach din Timișoara

Call de participare

Jurnal de proiect în luna august

Jurnal de proiect în luna august

În luna august echipa de proiect a continuat testele practice atât în București cât și în Timișoara. O parte din experimente s-au concentrat pe reparații la o tencuială existentă de similipiatră, care, conform rezultatelor de laborator, ar fi pe bază de ciment Parker – un tip de ciment apărut la începutul secolului al XIX, obținut prin arderi până la 950°-1000°C. Testele au avut loc la Timişoara la Palatul István Nemes, realizat de arh. Lipót Baumhorn în 1902. Cu sprijinul prof. dr. Johannes Weber de la Universitatea de Arte Aplicate din Viena, echipa de proiect a primit pentru experimentare două tipuri de ciment Parker, unul fabricat în Polonia, altul în Spania, utilizate pentru restaurarea clădirilor moderniste.

O a doua direcție de cercetare a fost cea a curățării suprafețelor de simipiatră de murdăria depusă în timp sau de depuneri organice (mușchi și licheni crescuți în timp). S-au observat curățări mecanice (de la îndepărtare cu cuțitul sau prin periere la sablare uscată sau umedă) și curățare chimică (prin testarea unor produse Remmers).

Cercetarea se concentrează în prezent pe înțelegerea şi analiza rezultatelor de laborator în contextul observațiilor practice și formularea unor prime concluzii și recomandări pentru conservarea texturilor de fațadă.

Mulțumim partenerilor: Kerakoll, Remmers, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș

„Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” Proiect în etapa a II-a realizat de Fundaţia Pro Patrimonio şi susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură şi PSC Group.

Citeşte şi: 

Raport final etapa I- Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

Teste imobil pe strada Mătăsari

Concluzii de etapă

Jurnal de activităţi

Jurnal de proiect în luna august

Teste practice la Palatul Dauerbach din Timișoara

Call de participare

Teste practice la Palatul Dauerbach din Timișoara

Teste practice la Palatul Dauerbach din Timișoara

Proiectul a început cu un apel public pentru a identifica clădiri unde echipa de proiect poate documenta intervențiile sau realiza teste pentru a analiza modalitățile de conservare a tencuielilor istorice. În același timp au fost identificate și realizate contacte cu parteneri importanți pentru proiect.

În acest timp echipa a colectat circa 30 probe de tencuială pe care le-a trimis pentru analiza către trei laboratoare diferite. În prezent sunt în lucru 25 de probe, pentru care sunt așteptate rezultatele în următoarea perioadă. Analizele sunt importante pentru a stabili un diagnostic și pentru a corela cu diferitele posibilități de intervenție pentru conservare.

Dată fiind varietatea mare de tencuieli și problematici, echipa de proiect a decis restrângerea domeniului de studiu la tencuielile tip similipiatră/mozaic cu accent pe tehnici de consolidare și prevenire a desprinderilor de pe stratul suport și curățarea și consolidarea suprafeței finite.

La invitația arhitectului are a facut proiectul de restaurare a fatadei şi cu sprijinul firmei Kerakoll și a restauratoarei Ana Chiricuță,  în luna iunie echipa de proiect a realizat câteva teste practice de consolidare și curățare a tencuielii de fațadă la Palatul Dauerbach din Timișoara. Aflat în Piaţa Victoriei, Palatul Dauerbach a fost construit în anii 1911-1912, arh. László Székely în stil secession pentru Georg Dauerbach. Acum palatul se află într-un proces amplu de reparație și restaurare a fațadei principale.

Testele au constat în injectarea tencuielii cu produse diferite pentru consolidarea substratului, în zonele cu fisuri vizibile și susceptibile de desprindere. Procesul de injectare se face cu atenție și încet în funcție de absorbția materialului suport și cu atenție la modul în care se comportă tencuiala.

O a doua parte a testelor a fost dedicată curățării suprafeței de murdărie. Au fost realizate patru teste: spălare simplă cu apă fără presiune, cu soluție de bicarbonat de amoniu, cu comprese cu apă și cu compresă cu bicarbonat de amoniu.

Testele vor continua și la alte clădiri și cazuri de degradări de fațade în scopul de a putea înțelege mai bine problematica conservării fațadelor și a putea face recomandări de intervenție care să conserve tencuielile.

Mulțumim partenerilor: Kerakoll, Remmers, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș.

 „Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” Proiect în etapa a II-a realizat de Fundaţia Pro Patrimonio şi susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură şi PSC Group.

Citeşte şi: 

Raport final etapa I- Texturi uitate-tencuieli istorice. Cercetare şi studii practice pentru reparaţii şi întreţinere

Teste imobil pe strada Mătăsari

Concluzii de etapă

Jurnal de activităţi

Jurnal de proiect în luna august

Call de participare

Call de participare

Call de participare

În cadrul proiectului  „Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere”, pentru a realiza un studiu care să fie relevant şi util la nivelul ţării, în rândul arhitecţilor şi constructorilor care se ocupă de repararea, refacerea şi restaurarea clădirilor istorice, Pro Patrimonio îşi exprimă intenţia şi nevoia de colaborare cu trei categorii mari de organizaţii:

 1. Furnizori şi producători de materiale pentru construcţii pentru a afla informaţii despre produse şi materiale care pot fi analizate în cadrul reparaţiilor diferitelor tencuieli şi texturi, materiale compatibile pentru restaurare care să fie testate si analizate, consiliere tehnică pentru utilizarea produselor puse la dispoziție;
 2. Antreprenori şi beneficiari cu şantiere în lucru, cu predilecţie de faţade de clădiri istorice. În acest caz sunt necesare informaţii tehnice de pe şantierele de restaurare care lucreaza la tencuieli şi să poată să primească echipa de proiect pentru observarea soluţiilor adoptate şi a modului de lucru sau să permită experimentarea şi testarea unor reţete 1.
 3. Institutele și administrațiile publice, Primării şi Direcţii judeţene de cultură care să faciliteze accesul la informaţii. La finalul proiectului toate aceste date vor putea fi prinse în caietele de sarcini.

1 Pro Patrimonio îşi rezervă dreptul să aleagă din sfera largă de degradări doar câteva care vor fi investigate ca cel mai des şi grav întâlnite.

Pentru a uşura strângerea acestor date vă rugăm să completaţi acest Google Form sau să trimiteţi un email la adresa propatrimonio.romania@gmail.com până pe 28 februarie 2023.

 „Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” este un proiect realizat de Fundaţia Pro Patrimonio, susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură şi PSC Group.

 

Resurse

Proiect 2019 „Texturi uitate: Bucureștiul interbelic”

Ghid „Texturi uitate: Bucureştiul interbelic. Reţetar de tencuieli” – Pro Patrimonio ediția a doua, 2021

SOS patrimoniul. Intervenții civice

 

Tablou activitati Call de participare

Ce poti face tu?

Newsletter Donează