Kituri pentru copii “Patrimoniul la Pachet, stilul Art Nouveau” la Casa George Enescu din Mihăileni și Conacul Neamţu din Olari

Kituri pentru copii “Patrimoniul la Pachet, stilul Art Nouveau” la Casa George Enescu din Mihăileni și Conacul Neamţu din Olari

1 Aprilie 2022

50 de copii din cinci comunităţi din preajma monumentelor istorice Casa George Enescu din Mihăileni judeţul Botoşani şi Conacul Neamţu din Olari judeţul Olt vor primi înaintea sărbătorilor de Paşte kituri de lucru “Patrimoniul la Pachet, stilul Art Nouveau”.

Programul Educaţie pentru Patrimoniu al Pro Patrimonio este un program continuu, transanual şi interdisciplinar prin care fundaţia  desfășoară o activitate susținută de peste şapte ani, diversificată constant. O mare parte din atelierele inițiate se adresează în mod special copiilor și tinerilor din zonele, uneori sărace și destructurate, în care sunt desfăşurate proiecte de salvare, conservare și reabilitare a patrimoniului arhitectural (Vila Golescu din Câmpulung, Conacul Neamțu din Olari, Conacul Perticari-Davila din Argeș, Casa lui George Enescu din Mihăileni etc.)

Cei 50 de beneficiari ai kiturilor de lucru “Patrimoniul la Pachet, stilul Art Nouveau” sunt copiii din Future Acceleration Program derulat de UiPath Foundation în colaborare cu Fundaţia Pro Patrimonio atât în Botoşani cât şi în Olt. De trei ani Fundaţia Pro Patrimonio şi UiPath Foundation şi-au unit eforturile pentru a ajuta comunităţile de copii din jurul acestor două obiective.

Conţinut

Kiturile propuse pentru Paște încurajează descoperirea prin exerciții și probe practice a stilului Art Nouveau în Europa, incluzând exemple din România. Perioada primăverii cu explozia de plante şi flori va fi acordată cu această călătorie prin povestea unuia dintre cele mai spectaculoase stiluri din arhitectură. Activităţile individuale vor mobiliza abilitățile grafice și creative ale micilor beneficiari într-un caiet de lucru personalizat și vor ajuta copiii să-și configureze un obiect de decor pentru masa de Paște completat cu elemente surpriză gustative. Activitatea de grup, ulterioară,  va aduna copiii în cadrul unui atelier de lucru comun.

Aceste kituri DYI vor fi trimise copiilor care le vor lucra individual pe baza unor informaţii precise și în același timp având opțiuni libere diverse plus o întâlnire online pentru instrucțiuni suplimentare și compararea rezultatelor. Provocarea de grup încurajează lucrul în echipă și interacțiunea necesar umană şi va fi realizată sub ghidajul unui profesor sau a unui adult coordonator.

Pachetele susțin explorarea stilului Art Nouveau prin exerciții practice și jocuri ce încurajează curiozitatea, manualitatea, creativitatea și gândirea logică. Domeniul ales antrenează dialogul între trecut, prezent și viitor, îmbină elemente ale moștenirii din trecut cu elemente de tehnologie din contemporan și încurajează descoperirea și îmbunătățirea  universului locuit, estetic și relațional-uman din imediata apropiere.

Detalii audio în interviul Radio România Internaţional, emisiunea Pauza Mare, minutul 45 https://bit.ly/3NOBQpi

În perioada premergătoare Crăciunului copiii vor primi un nou set de kituri de lucru cu o altă tematică.

Context

Casa George Enescu din Mihăileni judeţul Botoşani şi Conacul Neamţu din Olari judeţul Olt sunt două monumente istorice se aflate în proprietatea Fundaţiei Pro Patrimonio. Pe parcursul anilor numeroase persoane, instituţii private şi companii au donat timp, bani şi materiale pentru a le salva.

Casa George Enescu din Mihăileni a fost salvată de la colaps şi a trecut printr-un proces de restaurare timp de 7 ani. Acum ea este redată comunităţii locale sub formă de centru cultural şi educațional. Aici se desfăşoară de trei ani „Academia de Muzică, Educaţie şi Studiul Sunetului”.

Conacul Neamţu din Olari se află la începutul procesului de restaurare. Din 2018 a fost demarată restaurarea constantă, pas cu pas. Chiar şi pe parcursul şantierului, conacul este un punct important pentru comunitatea locală, din 2021 a fost creat „Centrul experimental de Studii şi Educaţie de la Conacul Neamţu din Olari” dedicat acestui loc.

Citeşte şi: Educaţie pentru Patrimoniu 

Jurnalul Atelierului de Peisaj și Sunet

„Atelier 5: serbări în comunitate”, 16-21 iulie 2019

Cutii poştale

Lansare manual de muzică „Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți”

Lansare manual de muzică „Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți”

La 4 martie 2022, în cadrul unui webinar online, am lansat manualul de muzică “Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți”, autor Diana Brătan produs inspirat de atmosfera, proiectele şi nevoile copiilor din comunităţile din jurul Casei George Enescu de la Mihăileni.

Participarea profesorilor de muzică şi a unor părinţi  a fost cadrul în care autoarea Diana Brătan — profesor de pian și de educație muzicală, Paula Gavriluţă — profesor de muzică „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” de la Casa George Enescu din Mihăileni, Greta Gasser —  profesor de pian la Gasser Music Studio, Yorkshire Young Musicians și Manchester High School for Girls  şi Raluca Munteanu, director de programe Fundaţia Pro Patrimonio au prezentat funcţiunile manualului şi scopul şi realizările „Academiei de Muzică şi Educaţie pentru Copii” de la Mihăileni.

Manualul poate fi descărcat în format pdf din biblioteca de resurse gratuite a Fundaţiei Pro Patrimonio https://bit.ly/ABCmuzical

De asemenea, există un anumit număr de manuale tipărite care pot fi comandate pe adresa de mail propatrimonio.romania@gmail.com. Manualele sunt gratuite, plata taxei de curierat se face de către beneficiar. Trimiterile se fac în ordinea primirii cererilor, în limita numărului existent de manuale tipărite.

Publicaţia este un produs în cadrul mai larg  dezvoltat de către  „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii”, program de educație muzicală, desfăşurat de Fundaţia Pro Patrimono în parteneriat cu UiPath Foundation.

Citeşte şi: „Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți”

Program de sprijin muzicieni ucraineni

Program de sprijin muzicieni ucraineni

Program sprijin muzicieni – Fundaţia Pro Patrimonio

Fundaţia Pro Patrimonio se alătură iniţiativelor de sprijin şi solidaritate cu artiştii din Ucraina şi oferă posibilitatea de cazare şi creaţie în casele pe care le deţine. Astfel aceştia îşi pot continua profesia sau pot beneficia de un interval liniştit în care să îşi organizeze viaţa.

Cel mai apropiat spaţiu de Vama Siret este Casa George Enescu din Mihăileni, judeţul Botoşani. Aici putem acomoda un artist şi familia sa adică maxim patru persoane. Proaspăt restaurată, dar nelocuită, în casă există două paturi, baie, bucătărie şi un pian Bösendorfer. Vom face tot posibilul ca prin apeluri de strângere de fonduri şi colaborări extinse să acoperim cheltuielile de întreţinere şi încălzire.

Iniţiativa de salvare a Casei George Enescu din Mihăileni a presupus şi dezvoltarea unui program de educație muzicală — „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” — cu rol de activarea culturală a casei lui George Enescu şi transformarea ei într-un pol cultural şi educaţional comunitar.

Suplimentar, în centrul ţării, la Vila Golescu din Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, putem oferi spaţiu de cazare şi creaţie pentru doi artişti cu familiile lor sau patru artişti singuri. În acest moment aici sunt găzduite Bursele de Creaţie Cărtureşti dar spaţiul este ofertant şi putem acomoda mai multe persoane.

Ca atare,

Invităm artişti din domeniul muzical şi literar precum şi profesori de muzică din Ucraina care au nevoie de spaţiu de odihnă, creaţie sau protecţie să intre în program de sprijin oferit de Fundaţia Pro Patrimonio. Casele puse la dispozitie sunt monumente istorice: Casa George Enescu din Mihăileni – judeţul Botoşani (20 km de Vama Siret) şi Vila Golescu din Câmpulung Muscel – judeţul Argeş. În afară de cazare vom asigura masă şi sprijin în funcție de necesar. Cererile le vom analiza şi onora în ordinea primirii lor.

Adresă de contact propatrimonio.romania@gmail.com, detalii www.propatrimonio.org

EN

Musicians Support Program – Pro Patrimonio Foundation

Pro Patrimonio Foundation joins the support and solidarity inititives with artists in Ukraine and offers the possibility of accommodation and creation in the houses it owns. In this way they can continue their profession or benefit from a quiet interval in which to organize their lives.

The closest place to Siret Customs is the George Enescu House in Mihăileni, Botoșani county. Here we can accommodate an artist and his family, a maximum of four people. Freshly restored but uninhabited, the house has two beds, a bathroom, a kitchen and a Bösendorfer piano. We will do our best through fundraising appeals and extended collaborations to cover maintenance and heating costs.

The initiative to save the George Enescu House in Mihăileni also involved the development of a music education program — „Academy of Music and Education for Children” — with the role of cultural activation of George Enescu’s house and its transformation into a community cultural and educational pole.

Additionally, at the Golescu Villa in Câmpulung Muscel, Argeș county, the heart of our country, we can offer accommodation and creative space for two artists with their families or four single artists. At the moment the Cărturești Creative Fellowships are hosted here but the space is very generous and we can accommodate more people.

As such,

We invite musical and literary artists as well as music teachers from Ukraine who need space for rest, creation or protection to join the support program offered by Pro Patrimonio Foundation. The houses made available are historical monuments: George Enescu House in Mihăileni – Botoșani county (20 km from Vama Siret) and Golescu Villa in Câmpulung Muscel – Argeș county. In addition to accommodation we will provide meals and support as needed. Requests will be considered and honoured in the order in which they are received.

Contact propatrimonio.romania@gmail.com, details www.propatrimonio.org

UA

Програма підтримки музикантів – Pro Patrimonio Foundation

Фонд Pro Patrimonio приєднується до ініціатив підтримки та солідарності з митцями в Україні та пропонує можливість проживання та творчості у своїх будинках. Таким чином вони можуть продовжити свою професію або скористатися спокійним інтервалом для організації свого життя.

Найближчим місцем до митниці Сірет є будинок Джорджа Енеску в Міхайлені, повіт Ботошань. Тут ми можемо розмістити художника та його родину, максимум чотири людини. Щойно відреставрований, але безлюдний будинок має два ліжка, ванну кімнату, кухню та піаніно Bösendorfer. Ми зробимо все можливе через заклики до збору коштів та розширену співпрацю для покриття витрат на технічне обслуговування та опалення.

Ініціатива порятунку будинку Георгія Енеску в Міхайлені також передбачала розробку музичної освітньої програми – «Академія музики та освіти для дітей» – з роллю культурної активізації будинку Джорджа Енеску та його перетворення на культурну та культурну громаду. освітній полюс.

Крім того, на віллі Golescu в Кампулунг Мушель, округ Арджеш, у серці нашої країни, ми можемо запропонувати проживання та творчий простір для двох художників із їхніми сім’ями або чотирьох самотніх художників. Наразі тут проводяться Творчі стипендії Cărturești, але простір дуже щедрий, і ми можемо вмістити більше людей.

Як такий,

Запрошуємо музичних і літературних митців, а також вчителів музики з України, яким необхідний простір для відпочинку, творчості чи захисту, приєднатися до програми підтримки, яку пропонує Фонд Pro Patrimonio. Надані будинки є історичними пам’ятками: будинок Георгія Енеску в повіті Міхайлені – Ботошані (20 км від Вама Сірет) і вілла Голеску в Кампулунг Мушель – повіт Арджеш. Окрім проживання, ми забезпечимо харчування та підтримку за потреби. Запити будуть розглянуті та задоволені в порядку їх надходження.

Звертайтеся до propatrimonio.romania@gmail.com, деталі www.propatrimonio.org

 

„Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți”

„Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți”

Autor Diana Brătan / Editor Raluca Munteanu / Design grafic & DTP Mona Petre

„Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți”, editată și publicată de Fundația Pro Patrimonio în parteneriat cu UiPath Foundation, are ca scop asigurarea unei baze muzicale minim necesare pe care un profesor de muzică sau de instrument ar fi bine să o urmărească.

Publicaţia pornește de la noțiunile de bază oferind treptat lămuriri pentru concepte mai dificile. Se adresează atât celor la început drum (elevilor, părinților), cât și profesorilor cu sau fără experiență. Cu ajutorul ilustraţiilor clare şi concise profesorii sunt ghidați în a introduce concepte muzicale și în a pune bazele unei educații muzicale solide elevilor lor.

„Adeseori, în interviurile de angajare pe care le-am avut cu posibili colaboratori, am observat lipsa perspectivei pedagogice. Întrebări ca: „ce” îmi doresc să învețe elevul meu, „care” sunt lecțiile indispensabile pentru o bază muzicală solidă, dar mai ales „cum” i le prezint, acestea au reprezentat o parte importantă din preocupările mele de-a lungul experienței mele pedagogice.Sper că am reușit să ofer o direcție clară și utilă colegilor mei, elevilor adulți, dar și părinților care au nevoie de un extra-suport pentru copiii lor.” — Diana Brătan

„Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți” se găseşte în format online în biblioteca de materiale gratuite a Fundaţiei Pro Patrimonio sau se poate comanda prin curier cu plata strict a taxei de curierat (*)

Pentru utilizarea şi înţelegerea mai bună a acestui manual am pregătit un webinar dedicat în special profesorilor de muzică prin care dorim să prezentăm funcţiunile lui în detaliu şi modul prin care am ajuns la crearea lui.

Desfăşurător webinar

  • Raluca Munteanu, director de programe Fundaţia Pro Patrimonio, prezintă programul „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii”, program de educație muzicală, desfăşurat de Fundaţia Pro Patrimono la Casa George Enescu din Mihăileni, judeţul Botoşani
  • Diana Brătan, profesor de pian și de educație muzicală, autor manualului, va face o introducere a metodologiei pedagogice
  • Greta Gasser, profesor de pian la Gasser Music Studio, Yorkshire Young Musicians și Manchester High School for Girls
  • Paula Gavriluţă, profesor de muzică „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” de la Casa George Enescu din Mihăileni, prezintă etapele de lucru cu copiii din cadrul grupului muzical înfiinţat în 2020
  • Raluca Negulescu-Balaci, executive director UiPath Foundation, prezintă „Future Acceleration Program” desfăşurat în judeţul Botoşani
  • Întrebări şi răspunsuri strânse în chat pe parcursul webinarului.

 

Publicaţia este un produs în cadrul mai larg  dezvoltat de către  „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii”, program de educație muzicală, desfăşurat de Fundaţia Pro Patrimono în parteneriat cu UiPath Foundation. Începând cu anul 2020 un grup de 24 de copii participă la lecţii online / fizice săptămânale. Profesoara de muzică le cultivă treptat creativitatea și sensibilitatea artistică și îi ajută să-şi dezvolte abilităţile de utilizare a instrumentelor muzicale. Acest proiect face parte din activarea culturală a casei lui George Enescu din satul Mihăileni, județul Botoșani după salvarea şi restaurarea ei pe parcursul a şapte ani.

Webinarul se va organiza online, vineri 4 martie 2022, ora 16:00. Participarea este gratuită, prin intermediul Zoom, pe bază de înscriere în cadrul acestui formular https://bit.ly/3BhRpAd

Linkul va fi trimis cu câteva zile în avans.

 

***

Diana Brătan s-a născut la Brașov și a urmat cursurile Liceului de Muzică din Brașov, timp în care a susținut recitaluri de pian, concerte cu orchestra și a participat la concursuri naționale și internaționale. A absolvit cursurile Universității Naționale de Muzică București, în cadrul Facultății de Interpretare Muzicală, secția Pian. A frecventat cursurile de Master din cadrul acestei instituții, specializarea Muzică de Cameră. Totodată, a participat la cursurile Masterului în Meloterapie din cadrul Facultății de Muzică, Universitatea Transilvania, Brașov.

A făcut parte din juriul de specialitate în cadrul selecției pentru programul Tinere Talente, promovat de Fundația Regală Margareta a României și a fost invitată ca Mentor al bursierilor în cadrul programului, în vederea pregătirii acestora pentru evenimentele Tinere Talente.

Diana Brătan este profesor de pian din vocație, iubește muzica și lucrează cu pasiune atât cu elevii amatori, cât și cu profesioniștii în devenire. Crede că datoria unui profesor, atât față de el însuși, cât și față de elevii săi, este să se autoeduce personal și profesional continuu. În predare este esențial nu doar „ce”, ci mai ales „cum”, iar acel „cum” să fie adaptat fiecărui elev în parte.

Educatie muzicala cu Diana Bratan – Pentru cei pasionati

Înființată în anul 2000, Fundația Pro Patrimonio intervine de peste 20 de ani în aproape toate regiunile României pentru a revitaliza şi întări comunităţi dezavantajate, aflate departe de zonele de progres. Scopul este de a reintroduce în circuitul cultural și economic un patrimoniu construit, în prezent abandonat și degradat, și de a-i reface prioritar legăturile identitare cu comunitatea.

Fundația Pro Patrimonio susține ideea că patrimoniul este responsabilitatea fiecărui cetățean. Astfel, acțiunile se concentrează pe proiecte practice de educație, orientate spre reabilitarea și refuncționalizarea patrimoniului istoric, precum și pe implicarea și conștientizarea de către comunități a propriei identități.

 „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” reprezintă un program de educație muzicală, desfăşurat de Fundaţia Pro Patrimono în parteneriat cu UiPath Foundation, care face parte din activarea culturală a casei lui George Enescu din satul Mihăileni, județul Botoșani. Academia dezvoltă programe pentru copii și tineri, oferind șansa la educație non-formală de calitate și descoperirea unui mediu cultural adecvat.

UiPath Foundation este o organizație non-guvernamentală care derulează programe menite să susțină copiii din medii vulnerabile să-și atingă potențialul și să se dezvolte alături de comunitățile lor, prin accesul egal la educație și prin dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea. UiPath Foundation a fost fondată de compania UiPath în ianuarie 2019 și acționează ca o organizație independentă. UiPath Foundation derulează, în parteneriat cu organizații non-profit cu impact la nivel local, regional și național, programe educaționale care răspund multiplelor nevoi ale copiilor care se confruntă cu sărăcia.

UiPath Foundation este partener al Fundaţiei Pro Patrimonio în programul „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” care se derulează de la începutul anului 2020 la Casa lui George Enescu din Mihăileni.

 

(*) Comenzile se fac la adresa de mail propatrimonio.romania@gmail.com, manualele sunt gratuite, plata taxei de curierat se face de către beneficiar.

 

Citeşte şi: Lansare manual de muzică „Introducere în ABC-ul muzical. Ghid pentru profesori și părinți”

Filmul şi Caietul de Patrimoniu. Casa Enescu 2021

Filmul şi Caietul de Patrimoniu. Casa Enescu 2021

Prin activităţile desfăşurate la Casa George Enescu din Mihăileni, judeţul Botoşani, ne propunem să compensăm lipsa ofertei culturale și educaționale. Folosim resursa de patrimoniu și prestigiul asociat locului (istoria și muzica lui George Enescu), pentru a oferi oportunități culturale și educaționale copiilor vulnerabili social, în proximitatea familiilor lor și pentru a apropia comunitatea de lângă Casa Enescu de obiectivul de patrimoniu și resursele locului.

Alături de tineri specialiști din întreaga țară din zona de patrimoniu – arhitectură – silvicultură – peisagistică am finalizat în 2021 amenajarea ansamblului casă-grădină şi am oferit un noul spațiu verde şi un ansamblu de ateliere dedicat copiilor din zonă.

Atelierele de peisaj, artă și sunet au pus împreună copii, meșteri, adulți și tineri profesioniști, artiști invitați sub umbrela explorării, transformării și activării continue a unui ansamblu cu valoare memorialistică și arhitecturală de importanță locală, națională și europeană.
Spațiul invită concomitent la experimente de explorare a sunetului și studiu al muzicii, la nivel de experiment, școală și academie, împărtășind de fiecare dată rezultatele atât cu comunitatea locală, cât și cu publicul larg interesat online sau offline.

Urmăriţi filmul aici.

Caietul de Patrimoniu care va facilita descoperirea pe cont propriu a monumentului istoric, dar și explorarea individuală a peisajului cultural și natural din jurul Casei George Enescu prin exerciții și provocări atât practice, cât și creative, inclusiv prin sugerarea unor trasee dedicate.
Caietul de Patrimoniu pentru Casa Enescu, o inițiativă inedită, este disponibil acum în biblioteca de resurse online a fundației. Caietul de față este un instrument de explorare interactivă a Casei Enescu și a împrejurimilor acesteia, dedicat vizitatorilor ce poposesc în zonă pentru una sau mai multe zile. Prin jocuri, provocări și plimbări, povestea muzicianului George Enescu, în relație cu Mihăileniul, și casa mamei sale devin accesibile și interesante pentru un public foarte variat. Traseele de bicicletă și selecția obiectivelor din zonă conturează o imagine mai largă a bogatului context cultural și natural pe care zona îl oferă celor interesați.

.
„Școala de peisaj, artă și sunet” este un proiect cultural al Fundaţiei Pro Patrimonio co-finanţat de AFCN.
UiPath Foundation este partener al Fundaţiei Pro Patrimonio în programul „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” care se derulează de la începutul anului 2020 la Casa lui George Enescu din Mihăileni.
Parteneri ai proiectului: Botosaneanul, Radio România Muzical, Revista Zeppelin, National Geographic, AsoP, Filiala Teritoriala Vest, Societatea Internaţională George Enescu din Viena, Fundația Remember Enescu.

Concert de un an

Concert de un an

29.08.2021

La un an de la debutul programului „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii”, cei 23 de copii din localităţile Mihăileni şi Vârfu Câmpului din judeţul Botoşani s-au reunit pe prispa Casei George Enescu pentru a susţine primul lor concert public. În fața unei audiențe extinse, emoționați, copiii au susținut un moment artistic “de zile mari” sub îndrumarea doamnei Paula Gavriluță, profesoara lor de muzică.

Concertul a debutat cu un colaj la fluier cu teme din muzica clasică – „Rapsodia I”  de George Enescu, „Surpriza” de Joseph Haydn, „Mica serenadă” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Peer Gynt Suite nr 1” de Edvard Grieg sau „Can Can” de Jacques Offenbach — urmat apoi de temele „Păstorul singuratic” și „Condorul” interpretate la clopotei şi de un moment-surpriză – „Dansul zânei dulciurilor” din „Spargatorul de nuci” de P. I. Ceaikovski la boomwhackers.

 

La final, aplauzele publicului au răsplătit entuziasmul și perseverența micilor muzicieni, iar Librariile Cărturești Iași le-au onorat talentul cu o selecție frumoasă de cărți pentru copii.

Le mulțumim copiilor și Paulei Gavriluță pentru acest moment extraordinar și așteptăm nerăbdători următorul concert. Le mulțumim și partenerilor de la UiPath Foundation, împreună cu care desfășurăm acest program minunat.

Citeşte şi

Derularea programului muzical

Prima lecţie de muzică la Casa Enescu

 

Cum a fost la „Concerte pe Siret”

Cum a fost la „Concerte pe Siret”

În perioada 18-21 august 2021 s-a desfășurat prima ediție a proiectului „Concerte pe Siret”, inițiat de Fundația Pro Patrimonio în trei localități de pe malul stâng al Siretului: Mihăileni, Vârfu Câmpului și Călinești.

La 140 de ani de la nașterea compozitorului, în Casa lui George Enescu de la Mihăileni – sâmbure și punct de plecare al acestei inițiative – au avut loc patru concerte.

Pe 18 august, primul concert al seriei a fost susținut de Cvartetul de coarde Outis. Cei patru tineri muzicieni au interpretat un program inedit compus din compoziții ale lui George Enescu și compoziții semnate de membrii cvartetului. 

 Ziua de 19 august a fost celebrată prin  concerte camerale susţinute de pianista Raluca Știrbăț, soprana Simina Ivan și violoncelistul Rudolf Leopold (Austria), precum și prin concertul tinerilor soliști, elevi ai Colegiilor Naționale de Artă „Octav Băncilă” din Iași și „George Enescu” din București, studenți ai Universității de Arte „George Enescu” din Iași și ai Academiei Sibelius din Helsinki.  

Tot pe 19 august s-a lansat și albumul discografic „Integrala creației enesciene pentru violoncel și pian” cu Rudolf Leopold și Raluca Știrbăț, apărut la casa de discuri Paladino music din Viena în august 2021 și înregistrat în salonul de expunere al renumitei fabrici austriece de piane Bösendorfer.

Elementul surpriză al acestei serii de evenimente culturale l-a constituit prezența Fanfarei Shukar (din satul 10 Prăjini) în seara zilei de 20 august, chiar în bătătura casei lui Enescu din Mihăileni.

 În aceeași seară de 20 august, Conacul Moruzi din Vârfu Câmpului a fost gazda unui concert cu un repertoriu cu totul special, extins ca un arc muzical peste timp de la Bach până la muzica atonală a secolului XX. Programul s-a deschis cu Suita pentru violoncel solo nr. 3, în Do major de J.S. Bach, în interpretarea tinerei violonceliste Smaranda Iftime (studentă în anul II la Academia Sibelius din Helsinki) și a continuat cu lucrări de Paul Hindemith, Luciano Berio, Giulio Viozzi în interpretarea duo-ului violonistic Les Violons d’Ingres din Italia – Claudia Cancellotti și Erica Scherl.

Seara de închidere a „Concertelor pe Siret” a avut loc în 21 august la Conacul Miclescu din Călinești cu un program de lieduri și arii în interpretarea sopranei Simina Ivan, a pianistei Raluca Știrbăț și a violoncelistului Rudolf Leopold.

„Ne-am pus întrebarea: de ce există aceste conace cu arhitectură neoclasică de-a lungul Siretului? Probabil pentru că proprietarii erau oameni cultivați și oameni care și-au putut permite să facă lucruri foarte interesante aici. Prin acest proiect, Fundația Pro Patrimonio a inițiat o modalitate inedită de a redescoperi Siretul și a unifica geografia și cultura într-un concept nou, care este internațional acceptat și anume peisajul cultural. Ce inseamnă peisajul cultural? Înseamnă la un loc comunitatea, deci noi, cultura, peisajul natural și patrimoniu” a declarat Șerban Sturdza, președintele Fundației Pro Patrimonio.

În cadrul evenimentului a avut loc proiecția în premieră a filmului documentar „Renașterea Casei Enescu de la Mihăileni”, în regia lui Francisc Mraz, care prezintă etapele procesului de restaurare inițiat de Fundația Pro Patrimonio și introducerea ei în circuitul cultural și educațional cu ajutorul comunităților locale.

Pe parcusul celor patru zile de evenimente au concertat 30 de muzicieni în fața unui public de peste trei sute de persoane.

În aceeași perioadă, colateral proiectului „Concerte pe Siret,  arhitectul peisagist Nicolas Triboi a desfășurat o expediție antropologică si peisageră pe râul Siret dorind ca prin desene, capturi sonore si dialoguri cu oamenii locului să realizeze o radiografie modernă a stării de sănătate a râului.

“Pe acest parcurs m-am minunat. Am descoperit un râu viu, fără pet-uri, curat, care merită redescoperit si protejat, cu apa fără miros deci fără surse de poluare și cu o dinamică fluvială extraordinară. Râul ăsta este în viață.” a declarat Nicolas Triboi la finalul experienței de pe teren.

.

„Concerte pe Siret” este un proiect iniţiat şi conceput de Fundaţia Pro Patrimonio.

Sponsori: Țuca Zbârcea & AsociațiiFundația eMAGElsacoVestra IndustryFormensElectroalfa,  HidroplastoFive Continents Group BotoșaniLacto Solomonescu. Partener media: Jurnal FM

Proiect organizat cu sprijinul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Societății Internaționale „George Enescu” din Viena, Cărtureşti, programului I-portunus și al Primăriei din comuna Mihăileni.

Foto Ionut Iosub

.

Selecţie de apariții în mass media

Jurnal Fm, Concerte pe Siret 18 august 2021 – interviu Şerban Sturdza 

TVR Iasi, emisiunea “Vară pentru voi”, 9 august 2021, redactor Anca Medeleanu – invitați Şerban Sturdza şi Raluca Ştirbăţ

TVR Iaşi, emisiunea “Vară pentru voi”, 19 august 2021, redactor Andreea Ştiliuc – interviu Raluca Ştirbăţ

Botoșani Exclusiv TV, reportaj Concerte pe Siret, 18 august 2021  

Radio România Muzical, AUDIO. Interviu cu pianista Raluca Știrbăț despre lansarea albumului discografic – George Enescu: integrala lucrărilor pentru violoncel și pian

Adevarul, Concerte pe Siret şi muzica lui Enescu, în conace din Botoşani

Botoşăneanul, ”Concerte pe Siret” – 140 de ani de la nașterea lui George Enescu

.

Citeşte şi

„Concerte pe Siret”. 140 de ani de la nașterea lui George Enescu

Flyer program

Jurnalul Atelierului de Peisaj și Sunet

Jurnalul Atelierului de Peisaj și Sunet

Activităţile la Casa George Enescu din Mihăileni continuă!

27.08.2021 – Ziua 5

Dăm drumul la sunet, bricolăm propriile instrumente!

Andreea și Sorin sunt pentru următoarele 2 zile gazdele muzicale pentru explorarea sunetului la Mihăileni. Atelierele de astăzi au interogat originea sunetelor, traseul instrumentelor și relațiile atât dintre sunet și corporalitate, cât și cele interumane.

12 tipuri diferite de instrumente au fost trase la sorți și construite, folosind în proporție majoritară lemnul ca element constructiv.

Orchestra de voci și instrumente s-a acordat astfel pentru întâlnirea comună a grupelor de duminică.

Mulțumim toamnei de la Mihăileni pentru înțelegere și amânarea ploilor până după finalizarea programelor creative și de joacă.

26.08.2021 – Ziua 4

Dimineața ne trezește cu un frig ce amintește mai degrabă de începutul iernii decât de sfârșitul verii, iar ploile insistă. Cu toate acestea nimeni nu chiulește de la atelierele de peisaj.

Copiii participă practic și creativ la realizarea ghivecelor cu plante aromatice, iar imprimeurile botanice întrec cu mult așteptările trainerilor.

Vremea ne permite o porţie de joacă în poiană și antrenament pentru campionatele de duminică.

25.08.2021 – Ziua 3

Schimbam seriile ca să dăm cât mai multor copii posibilitatea să ia parte la atelierele nostre. Reluăm activităţile din primele două zile alături de alţi 20 de copii.

Chiar dacă toamna pare să se fi instalat cu drepturi depline la Mihăileni, cu frig și ploi, atelierele merg mai departe în aer liber la cort, cu mai multe haine de protecție și ceai cald pe traseu.

Joaca de după orele de bricolaj este remediul cel mai de succes pentru încălzire, iar poiana de peste drum cea mai bună gazdă pentru astfel de activități.

24.08.2021 – Ziua 2

Ghivece, printuri și furtună.

În această zi ne-am propus să plecăm acasă cu o parte din grădina Casei Enescu și câteva din culorile ei.

Copiii și-au construit propriile ghivece de lemn, echipate cu folie impermeabilă, pământ-nisip-perlit și 4 pui de plante: rozmarin, lavandă, mentă și salvie. Au realizat fiecare câte o față pictată dedicată experimentelor de desen, figura lui George Enescu, ca prieten al plantelor.

Au imprimat sacoșe și săculeți cu petale și frunze locale, folosind tehnici de fierbere și bătut cu ciocanul. Apoi au experimentat câteva arome mai exotice precum turmericul și cafeaua şi au pigmentat o altă serie de săculeți.

Antrenamentul sportiv și de joacă a fost însă întrerupt de o furtună de poveste, care ne reamintit ca toamna în Mihăileni vine mult mai repede decât în București.

23.08.2021 – Ziua 1

După toate activităţile de pregătire peisagistică a curţii Casei George Enescu din Mihăileni şi apoi de găzduire a evenimentelor din cadrul  Concertelor pe Siret, a venit rândul copiilor să fie prezenţi printr-o săptămână dedicată lor. Ieri cinci traineri au lucrat cu o echipă de 23 copii din comunitatea locală.

În primul atelier aceştia au pregătit o construcţie de presă de plante. Presa a presupus construcția din lemn propriu-zisă, pregătirea modulelor interioare de carton și hârtie pentru poziționarea plantelor și un concurs de creativitate în ornarea coperților de lemn ale presei prin pirogravură și plante lipite.

La cel de al doilea atelier, copiii au învăţat să realizeze un caiet-herbar străbătând toate etapele sale de pregătire a:

  • Hârtiei manuale colorată în masă și ornată cu frunze și flori
  • Hârtiei pigmentate cu plante
  • Fișelor de herbar
  • Desenelor botanice

După masa de prânz poiana de vis-a-vis i-a găzduit pentru antrenamente sportive la bedminton, volei si tras cu arcul dar şi o binemeritată odihnă la umbră.

.

„Școala de peisaj, artă și sunet” este un proiect cultural al Fundaţiei Pro Patrimonio co-finanţat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

UiPath Foundation este partener al Fundaţiei Pro patrimonio în programul „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” care se derulează de la începutul anului 2020 la Casa lui George Enescu din Mihăileni.

Parteneri ai proiectului: Botoşăneanul, Radio România Muzical, Revista Zeppelin, National Geographic,  AsoP, Filiala Teritoriala Vest, Societatea Internaţională George Enescu din Viena, Fundația Remember Enescu.


Citeşte şi: 

Școala de peisaj, artă și sunet la Casa George Enescu de la Mihăileni

Jurnal de şantier. Atelier de Peisaj şi Artă

Call de participanţi: Şcoala de Peisaj şi Artă

 

 

„Concerte pe Siret”. 140 de ani de la nașterea lui George Enescu

„Concerte pe Siret”. 140 de ani de la nașterea lui George Enescu

 

 

În perioada 18 – 21 august 2021, Fundația Pro Patrimonio lansează prima ediție a evenimentului „Concerte pe Siret”, care se va desfășura în zona de nord a râului Siret, judeţul Botoşani. Anul acesta concertele vor avea loc la Casa George Enescu din Mihăileni, Conacul Miclescu din Călinești și Conacul Moruzi de la Vârfu Câmpului. „Concerte pe Siret” pornește cu dorința de a deveni un proiect anual, din ce în ce mai amplu ca ofertă culturală, spații de desfășurare, notorietate, tipuri de evenimente și îşi propune să atragă un public regional, național și din străinătate pentru o dezvoltare durabilă, bazată pe valorile și patrimoniul material și imaterial al întregii regiuni. Frumusețea naturii, diversitatea patrimoniului arhitectural, a tradițiilor din regiune pot sprijini dezvoltarea zonelor rurale și plasarea acestora pe harta turistică, economică și culturală a României.

Concertele vor fi susținute de pianista Raluca Știrbăț, președinta Societății Internaționale „George Enescu” din Viena, inițiatoarea și susținătoarea proiectului de salvare a casei lui George Enescu din Mihăileni, violoncelistul Rudolf Leopold (Austria), soprana Simina Ivan (Austria, România), Cvartetul OUTIS, duo-ul violonistic Les Violons d´Ingres (Italia), Smaranda Iftime (violoncel) și Fanfara Shukar (România). Un concert special va fi susținut de tineri soliști, elevi ai colegiilor și universităților de muzică din Iași, Timișoara, București și Helsinki. În cadrul proiectului va avea loc proiecția filmului documentar „Renașterea Casei Enescu de la Mihăileni”, realizat de regizorul Francisc Mraz.

Concertele sunt dedicate memoriei lui George Enescu, de la a cărui naștere se împlinesc 140 de ani.

Concertele și își propun să integreze Casa Enescu din Mihăileni în circuitul cultural și educațional zonal și național. În cadrul concertului cameral din 19 august de la Casa Enescu va avea loc și lansarea albumului discografic George Enescu – Integrala creației pentru violoncel și pian, apărut chiar zilele acestea la casa de discuri vieneză Paladino music, avându-i ca protagoniști pe Rudolf Leopold și Raluca Știrbăț.

„Nordul Siretului este un ansamblu de elemente care nu-și conștientizează valoarea. După ce am făcut un studiu despre dezvoltarea turismului în Moldova, am constatat că valorile acestor locuri sunt mai diverse și mai complexe și că o privire de ansamblu ar putea să întărească țesutul cultural al zonei. Astfel a apărut ideea că muzica împreună cu peisajul cultural ar putea să fie elemente coagulante, un concept important pe care România încearcă să-l dezvolte în toate politicile pentru patrimoniu. Muzica, arhitectura și peisajul cultural încep să lege un teritoriu în care comunitățile și populația devin actori efectivi. Aceasta a dus către soluţia ca Pro Patrimonio, care deține proprietatea asupra Casei Enescu, pe care a și restaurat-o, să organizeze împreună cu persoanele din comunitate, cu primăriile și cu personalitățile de aici un nod de întâlnire pe care pandemia l-a complicat. Ceea ce am gândit inițial ca pe un eveniment punctual și amplu, l-am parcelat și l-am transformat într-un triplu eveniment sub titulatura „Concerte pe Siret” pe parcursul a patru zile, pe cincizeci de kilometri, de la Mihăileni la Vârfu Câmpului și Călinești” a declarat Șerban Sturdza, președintele Fundației Pro Patrimonio.

„Târgușor cochet și punct de frontieră cosmopolit al Imperiului austriac, Mihăilenii lui Enescu conservă amintiri și momente mai mult decât prețioase, chiar decisive pentru destinul compozitorului. Construită de pe la mijlocul secolului XIX de străbunii săi materni – distinsa familie de preoți și intelectuali Cosmovici, oameni cu remarcabile preocupări muzicale – casa aparținea odinioară unei zone economice și culturale de mare efervescență, lucru greu de imaginat pentru mulți din perspectiva noastră actuală. Proiectul „Concerte pe Siret” al Fundației Pro Patrimonio își propune – prin îmbinarea acțiunilor de salvare a patrimoniului și a celor cultural-educative, unde muzica joacă un rol central – revitalizarea acestei regiuni prin atragerea și implicarea comunităților locale, pornind de la conștientizarea potențialului extrem de complex și divers al acestei regiuni. Așteptăm cu bucurie un public cât mai numeros și entuziast, precum și susținători și donatori care suntem convinși că vor înțelege valoarea unui spațiu cu valențe unice în peisajul românesc și nu numai” a declarat pianista Raluca Știrbăț, președinte a Societății Internaționale „George Enescu” din Viena.

 

„Concerte pe Siret”. Program  

Miercuri 18 august, Casa Enescu, Mihăileni

Ora 17.00    

Prezentarea proiectului „Concerte pe Siret” și a Casei George Enescu din Mihăileni pentru presă

Ora 19.00    

Concert cameral al Cvartetului OUTIS. David Ursei (vioară), Francisco Ramonda (vioară), Mihai Todoran (violă) și Victor Sandu (violoncel).

 Ora 20.30    

Proiecția în premieră a filmului documentar Renașterea Casei Enescu de la Mihăileni, regia Francisc Mraz.

Acces liber.

Joi 19 august, Casa Enescu, Mihăileni.

Concerte organizate cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea lui George Enescu

Ora 18.00    

Concertul tinerilor pianiști, elevi ai Colegiilor Naționale de Artă „Octav Băncilă” din Iași și „George Enescu” din București, studenți ai Universității de Arte „George Enescu” din Iași și ai Academiei Sibelius din Helsinki:Tudor Jora, Irina Petrescu, Matei Dumitrescu, Mateea Bâzgă, Ana-Karina Voion, Mario Lucaci, Viviana Țaga, Carmina Vidrașcu, Beatrice Popliuc, Cosmin Gavrilă, Smaranda Iftime (violoncel). Talente muzicale extrem de promițătoare, care au făcut deja dovada capacităților lor în numeroase competiții naționale și internaționale, ei vor interpreta lucrări de mare dificultate din repertoriul romantic și românesc.

Ora 20.00

Concert cameral. Invitați: Raluca Știrbăț (pian), Simina Ivan (soprană) și Rudolf Leopold (violoncel, Austria).

Lansarea albumului discografic: George Enescu – Integrala creației pentru violoncel și pian

Programul celor două concerte va cuprinde lucrări de George Enescu, Béla Bartók, Franz Liszt, Serghei Rahmaninov, Claude Debussy.

Acces liber.

Casa lui George Enescu din Mihăileni, judeţul Botoșani, monument istoric aflat în proprietatea Fundaţiei Pro Patrimonio, a fost salvată de la colaps şi a trecut printr-un proces de restaurare timp de şapte ani. Este locul în care compozitorul și-a petrecut perioade ale copilăriei și maturității, definitivând multe din capodoperele sale. A fost ultimul loc pe care l-a vizitat înainte de a părăsi țara definitiv în septembrie 1946. Casa a aparținut mamei lui George Enescu, Maria Cosmovici, și a fost construită de părinții acesteia cel mai probabil pe la mijlocul secolului XIX. În prezent, casa este redată comunității locale sub forma unui centru cultural şi educațional. În 2020 s-au finalizat lucrările de restaurare, moment marcat și prin inaugurarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte ale Fundației Pro Patrimonio, „Academia de muzică și studiul sunetului”.

 

Vineri 20 august

Conacul Moruzi, Vârfu Câmpului

Ora 18.00    

Concert cameral. Invitați: Les Violons d´Ingres (duo violonistic, Italia) și Smaranda Iftime (violoncel)

Accesul se face doar pe bază de invitație.

Duo-ul „Les violons d’Ingres” a luat naștere în 1997 din întâlnirea violonistelor Claudia Cancellotti și Erica Scherl, ambele studente ale maestrului Enzo Porta. De atunci, duo-ul a concertat în diferite orașe italiene și străine, precum Bologna, Florența, Perugia, Windhoek, Ierusalim, Ramallah și altele. Participarea celor două muziciene se datorează susținerii primite din partea programului european I-portunus.

Conacul Moruzi, din Vârfu Câmpului este aproape de râul Siret și se află într-o curte parc formată dintr-o rezervație de stejari seculari. Frumusețea locului este una cu totul aparte și poate crea un cadru scenografic unic pentru evenimente culturale: concerte, ateliere, conferințe.

 

Casa Enescu, Mihăileni

Ora 19.00    

Concertul Fanfarei Shukar.

Acces liber.

Fanfara Shukar din satul Zece Prăjini, Iași, s-a remarcat prin tonalităţile specific balcanice, stilul muzical fiind asociat cu cel al lui Goran Bregovic. În anul 1993, muzica fanfarei a fost lansată peste hotare, odată cu vizita la Montreux făcută fostului suveran al României, Mihai I. Pe parcursul celor peste 25 de ani de activitate, sub îndrumarea liderului Costică Panţîru, membrii fanfarei au străbătut toate continentele, susţinând concerte în Europa, Asia, America, fiind chiar o perioadă (2006 – 2009) angajaţi ai teatrului Zingaro din Paris. Se pot mândri cu turnee în Hong Kong, Tokyo și Bruxelles.

 

Sâmbătă 21 august, Conacul Miclescu, Călinești.

Ora 19.00

Recital de lieduri și arii. Invitate: Simina Ivan (soprana) și Raluca Știrbăț (pian)

Accesul se face doar pe bază de invitație.

Ansamblul Miclescu de la Călineşti reprezintă, în acest moment, probabil cel mai autentic conac restaurat din România, model de relaționare cu comunitatea locală. Conacul a reprezentat un model de fermă agricolă modernă, fiind totodată  unul dintre cele mai vechi și frumoase conace din România în perioada interbelică. Naţionalizat şi distrus după venirea comunismului, conacul a fost recuperat de descendentul direct, domnul Radu Miclescu, şi restaurat cu grijă şi devotament. Timp de 15 ani, Conacul Miclescu a devenit un spațiu artistic unic, o fermă agricolă de succes, un șantier de restaurare cu caracter educaţional, un loc primitor după inaugurarea sa pentru intelectuali, artiști, jurnaliști şi oameni politici. Amprenta socială și filantropică a familiei Miclescu s-a extins şi către biserica de la Cerviceşti şi, în general, asupra comunității locale, pentru care a creat locuri de muncă şi a oferit ajutoare sub diverse forme.

Toate activitățile au loc în aer liber.

În grădina Casei Enescu din Mihăileni, în zilele de 18, 19 și 20 august, de la ora 18.00 și până la terminarea evenimentelor din fiecare seară, Librăria Cărturești va organiza un stand de carte de la care vor putea fi achiziționate cărți de literatură, arhitectură, muzică, artă și literatură pentru copii.

Flyer de program

*

Concerte pe Siret este un proiect iniţiat şi conceput de Fundaţia Pro Patrimonio.

Sponsori: Țuca Zbârcea & Asociații, Fundația eMAG, Elsaco, Vestra Industry, Formens, Electroalfa,  Hidroplasto, Five Continents Group Botoșani, Lacto Solomonescu.

Partener media: Jurnal FM

Proiect organizat cu sprijinul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Societății Internaționale „George Enescu” din Viena, Cărtureşti, programului I-portunus și al Primăriei din comuna Mihăileni.

Fundația Pro Patrimonio intervine de peste 20 de ani în aproape toate regiunile României pentru a revitaliza şi întări comunităţi dezavantajate, aflate departe de zonele de progres. Scopul este de a reface legăturile identitare cu comunitatea pentru un patrimoniu construit care este în prezent abandonat, și-a pierdut rolul, şi, pe cât posibil, de a-l reintroduce în circuitul economic şi cultural. Acțiunile se concentrează pe proiecte practice de educație, orientate spre reabilitarea și refuncționalizarea patrimoniului istoric, precum și pe implicarea și conștientizarea de către comunități a propriei identități. Ca organizaţie non-guvernamentală non-profit cu filiale în România, Marea Britanie și Franţa, fundația derulează proiecte concepute pentru salvarea patrimoniului, educarea și sensibilizarea cetățenilor față de importanța patrimoniului cultural.

 

Citeşte şi Cum a fost la „Concerte pe Siret”

Școala de peisaj, artă și sunet la Casa George Enescu de la Mihăileni

Școala de peisaj, artă și sunet la Casa George Enescu de la Mihăileni

06.07.2021

Veşti bune pentru vara-Enescu!

Proaspăta finanțare aprobată de Administraţia Fondului Cultural Naţional ne întregește planurile de la Mihăileni din acest an pornite alături de UiPath Foundation, iar perioada ce urmează se anunță astfel plină de surprize. Sub numele de „Școala de peisaj, artă și sunet”, anul acesta reunim la Casa Enescu două ateliere centrate în jurul noțiunii de peisaj și a resurselor practice și creative oferite de acesta.

Atelierului de Peisaj și Artă

În perioada 28 iulie – 2 august 2021 şase zile vor fi dedicate Atelierului de Peisaj și Artă pentru reamenajarea curții Casei George Enescu și explorarea artistică a resurselor naturale oferite de grădină și împrejurimile acesteia. Lucrările grădinii, dedicate tinerilor profesioniști din domeniu și a publicului larg, vor încerca să familiarizeze participanții cu etape cât mai variate din trasarea, pregătirea și amenajarea locului, facilitând în același timp vizite de studiu în zonă și baza unor experimente artistice precum prese de plante și pigmenți naturali.

Atelierul de Peisaj și Sunet

În intervalul 23 – 29 august 40 de copii din trei comunități din jurul Casei George Enescu din Mihăileni vor participa la Atelierul de Peisaj și Sunet în care vor exersa roluri de peisagiști, grădinari și artiști botanici prin jocuri și proiecte practice sau artistice. În acord cu specificul locului, studiul sunetului va întregi experiența copiilor alături de specialiști din domeniu și-i va provoca să-și dezvolte abilitățile practice prin construcția propriilor instrumente, experimentând astfel diferitele calități ale esențelor de lemn din zonă.

Materialele adunate în timpul atelierelor și de-al lungul timpului, precum și studiul de teren dedicat din această perioadă vor constitui baza realizării, până la sfârșitul anului, a unui Caiet de Patrimoniu, instrument de explorare creativă a Casei Enescu și a împrejurimilor acesteia prin provocări practice, senzoriale sau artistice. Caietul va fi conceput ca un ghid al locului ce va dezvălui atât povestea, arhitectura și grădina casei, dar și elemente de identitate culturală din imediata vecinătate ce pot fi accesate pietonal, pe bicicletă sau cu mașina. Această resursă  online-offline este oferit publicului larg ce dorește să descopere pe cont propriu povestea casei și a împrejurimilor sale.

„Cu toate provocările cumulate, experiența atelierelor de patrimoniu pentru copii începute anul trecut la Casa Enescu ne-a convins că lungul drum București-Mihăileni merită din plin reluat de câte ori se ivește ocazia. Receptivitatea, interesul și bucuria copiilor din comunitate ne-au impresionat în mod sincer și sperăm ca întâlnirile din acest an să apropie și mai mult comunitatea de copii de inițiativele fundației, de Casa Enescu și istoria ei în general, dar mai mult decât atât, poate de modalitatea de relaționare cu patrimoniul, pe care sperăm să o poată purta mai departe în orice alt context viitor în care se vor afla.” Andreea Machidon – coordonator programe educaționale de patrimoniu Fundaţia Pro Patrimonio

Prin atelierele și activitățile propuse dorim să ducem la bun sfârșit procesul de transformare al Casei George Enescu din comuna Mihăileni, ca ansamblu casă — grădină, într-un centru cultural și educațional. Acesta facilitează programe educaționale și culturale dedicate adulților și tinerilor profesioniști ce doresc să-și completeze cunoștințele teoretice cu exerciții și experimente practice sau artistice și desfășoară activități educaționale adresate copiilor din imediata apropiere pe tot parcursul anului, alături de parteneri Fundația UiPath Foundation, cadrele didactice din zonă și invitați din afara comunității.

 

„Școala de peisaj, artă și sunet” este un proiect cultural al Fundaţiei Pro Patrimonio co-finanţat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

UiPath Foundation este partener al Fundaţiei Pro patrimonio în programul „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” care se derulează de la începutul anului 2020 la Casa lui George Enescu din Mihăileni.

Parteneri ai proiectului: Botoşăneanul, Radio România Muzical, Revista Zeppelin, National Geographic,  AsoP, Filiala Teritoriala Vest, Societatea Internaţională George Enescu din Viena, Fundația Remember Enescu.


Citeşte şi:

Call de participanţi: Şcoala de Peisaj şi Artă

Jurnal de şantier. Atelier de Peisaj şi Artă

Jurnalul Atelierului de Peisaj și Sunet

 

 

Tablou activitati Școala de peisaj, artă și sunet la Casa George Enescu de la Mihăileni

Ce poti face tu?

Newsletter Donează