23 DE ANI ÎN SERVICIUL PATRIMONIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR DIN ROMÂNIA
#301pentruPatrimoniu – Susținere pentru Ștefan Bâlici

#301pentruPatrimoniu – Susținere pentru Ștefan Bâlici

Pro Patrimonio se raliază tuturor vocilor societăţii civile şi specialiştilor care susțin deschis şi ferm păstrarea în funcție a domnului Ștefan Bâlici ca manager al Institutului Național al Patrimoniului şi iniţiază o petiţe semnată de 301 419 persoane, profesionişti în domeniul cultural. Aceasta completează cu perspectiva profesională petiţia publică lansată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust care poate fi găsită aici.

 

Petiție

Bucureşti, 18.02.2022

 Domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României

Domnului Nicolae Ciucă, Prim-ministrul Guvernului României

Spre știință domnului Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii

 

Subiect: Susținere pentru domnul Ștefan Bâlici, fost director al Institutul Național al Patrimoniului

 

Stimate domnule Președinte,

Stimate domnule Prim-ministru,

 

Vă scriem într-o chestiune care ține de siguranța națională: patrimoniul cultural mobil și imobil al României, un patrimoniu de talie europeană. Institutul Național al Patrimoniului (INP) are în responsabilitate elaborarea de politici de protecție și conservare, strategia pe termen lung în administrarea patrimoniului, precum și unificarea şi profesionalizarea acestui sector. Considerăm că instituțiile statului vor funcționa în slujba interesului public câtă vreme vor fi conduse de oameni cu competențe profesionale solide și relevante în domeniile pe care le conduc.

În consecință, vă solicităm analizarea modului în care a fost realizată evaluarea la final de mandat a domnului Ștefan Bâlici, manager al Institutului Național al Patrimoniului, și, de asemenea, vă solicităm cu fermitate ca raportul de activitate al domnului Bâlici să fie re-evaluat de o comisie independentă de profesioniști competenți în domeniul conservării și restaurării patrimoniului.

La 16 februarie 2022 a fost făcută publică intenția domnului Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii, de a nu-i mai prelungi contractul de manager interimar domnului Ștefan Bâlici, cel care de curând a încheiat un prim mandat de 5 ani (2016-2021) marcat de o puternică reformă a INP. Raportul final de activitate al managerului INP (2016-2021) este un document public, disponibil pe pagina de internet a Institutului Național al Patrimoniului.

În cele câteva ore scurse de la aflarea veștii, sute de mesaje din partea profesioniștilor au inundat spațiul public, solicitând menținerea sa la conducerea unui institut esențial pentru patrimoniul cultural național.

La finalul primului mandat, o evaluare cu nota 8,76, incorectă procedural, care nu a permis continuarea firească pentru încă un mandat a activității sale la INP, evaluare contestată zadarnic de domnul Bâlici (contestație respinsă fără explicații), a lăsat conducerea INP în interimat. După 2 luni, aflăm că acesta, în ciuda rezultatelor absolut remarcabile pe care le-a avut, va fi înlocuit.

La solicitarea expresă și fermă a numeroși specialiști, persoane care cunosc îndeaproape munca, experiența, activitatea și, dincolo de toate, calitatea umană și profesională a d-lui dr. arh. conf. Ștefan Bâlici, inițiem această listă de susținere, prin care vă solicităm următoarele:

 1. Analizarea modului în care a fost realizată evaluarea la final de mandat a domnului Bâlici. Ce i s-a reproșat, erau aceste reproșuri justificate? Cine a format comisia și dacă membrii acesteia au avut competențele profesionale necesare să evalueze activitatea domnului Bâlici.
  Dacă evaluarea nu a fost corectă, cerem repunerea imediată în funcție a domnului Bâlici, prin continuarea activității pentru încă un mandat, așa cum prevede legea.
 2. Repunerea în funcție a d-lui Ștefan Bâlici până la analizarea modului în care acesta a fost evaluat la final de mandat.
 3. Organizarea cu celeritate a unui concurs onest și transparent pentru ocuparea funcției publice de manager al Institutului Național al Patrimoniului, dacă aceasta se impune.

Interimatul justificat politic este boala care nimicește orice instituție publică și o face vulnerabilă la presiunea venită din afara domeniului și a realităților care țin în mod direct de atribuțiile și exigențele unui astfel de institut. O reacție normală instituțională ar fi fost organizarea concursului pentru post din primele zile ale interimatului domnului Bâlici, însă s-a preferat modelul după care INP a fost condus și înainte de mandatul său, iar rezultatele prin comparație sunt evidente.

Vă solicităm transparență totală și responsabilitate față de patrimoniul național și față de instituțiile statului care au dovedit că pot avea rezultate reale atunci când la conducere se află profesioniști.

Semnatari:

 1. Fundația Pro Patrimonio, președinte arh. Șerban Sturdza;
 2. restaurator Caroline d’Assay, Fundația Pro Patrimonio,
 3. arh. Raluca Munteanu, Fundația Pro Patrimonio,
 4. lector univ. dr. istoric de artă Mirela Duculescu, Fundația Pro Patrimonio,
 5. arh. Andreea Machidon, Fundația Pro Patrimonio,
 6. peis. Nicolas Triboi, Fundația Pro Patrimonio,
 7. arh. Ruxandra Sacaliș, Fundația Pro Patrimonio,
 8. Asociația Artis Peritia, președinte arh. Ștefan Bortnowski
 9. Asociația Monumentum, președinte arh. Eugen Vaida, coordonator al Ambulanței pentru monumente
 10.   ARCEN, președinte Edmond Niculușcă
 11. Ist. art. Luiza Zamora – membru al Secției de Evidență – Comisia Națională a Monumentelor Istorice, președinte Asociația 37
 12. Asociația Maria, arh. Doina Sturdza
 13. Alexandru Găvozdea, Președintele Ordinului Arhitecților din România
 14. Șerban Țigănaș, conf. dr. arh., decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca
 15. Asociația Zeppelin, codirector dr. arh. Ștefan Ghenciulescu
 16. Asociația Zeppelin, codirector arh. Constantin Goagea
 17. Fundația ARCHAEUS / Președinte arh. Marius Miclăuș
 18. Grupul de Lucru Patrimoniu al Ordinului Arhitecților din România, filiala Teritorială București, coordonator arh. Iulia Stanciu
 19. Dr. Ciprian Firea – istoric de artă, membru al Secției de Evidență – Comisia Națională a Monumentelor Istorice; vicepreședinte Asociația Ars Transsilvaniae România
 20. Asociația Culturală Vernacular, președinte arh. Tămășan Maria
 21. Dr. Bogdan Ilieș, coordonator Ambulanța pentru Monumente Sălaj
 22. Dr. Vlad Bedros, istoric de artă, expert atestat în domeniul monumentelor istorice (inventariere)
 23.  Asociația Reducerea Riscului Seismic – Re:Rise, președinte Matei Sumbasacu
 24. Dr. habil. arhitect Hanna Derer, specializată în prezervarea patrimoniului cultural construit
 25. Asociația Gaspar, Baltasar & Melchior/Școala de la Piscu – președinte dr. Adriana Scripcariu, istoric de artă
 26. Virgil Scripcariu, artist plastic, coordonator Muzeu-Atelier Școala de la Piscu
 27. Dr. Alina Chiciudean, președinte Asociația ARCHÉ
 28. Mihai-Claudiu Moldovan, coordonator Ambulanța pentru Monumente – Banat
 29. Asociația PRIN BANAT, președinte Alexandra-Iasmina Palconi-Sitov
 30. Art Conservation Support – ACS, Anca Dină, președinte, specialist restaurator MC
 31. Dr. Maria-Magdalena Drobotă, expert restaurator MC
 32. Prof. univ. dr. Oliviu Boldura, expert restaurator MC
 33. Prof. univ. em. dr. Tereza Sinigalia, istoric de artă, expert MC
 34. Dr. Ioan Darida, expert restaurator MC
 35. Dr. Dana Luminița Postolache, expert restaurator MC
 36. Drd. Gemănar Ionel, specialist restaurator MC
 37. Gheorghiță Dănilă, specialist MC
 38. Mihai Lupu, expert MC, investigații fizico-chimice
 39. Dumitru Augustin Dumitrescu, specialist restaurator, MC
 40. Dr. Andreea Darida, expert patrimoniu mobil, MC
 41. Mirela Constantin, specialist componente artistice pe monumente istorice și expert patrimoniu mobil MC
 42. Anca Necsoi, expert patrimoniu mobil – MC
 43. Cristina Hurdubaia, manager cultural
 44. Dan Perjovschi, artist, journalist Revista 22 București
 45. Mihaela Criticos, prof. dr. habil. arh., expert MC în protejarea patrimoniului, membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice și președinte al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 1 – București
 46. Toader Popescu, lector dr. arh., specialist atestat MC, membru în CNMI – Secțiunea Urbanism și Zone Protejate, membru în CZMI nr. 2 – Brașov, Covasna, Harghita
 47.  Ing. Dorottya Makay, atestat MC, membru CNMI-STAI, CZMI-6
 48. Radu Oltean, artist plastic49.     
 49. Dr. Mădălina Mirea – istoric de artă
 50. Mihaela Simion, arheolog, muzeograf
 51. Asociația Arhipera, conf. dr. arh. Lorin Niculae, președinte
 52. Asociația Atelierul de Patrimoniu, președinte dr. arh. Alexandra Teodor – coordonator Ambulanța pentru monumente Muntenia Nord
 53. Asociația ACTUM, președinte arh. Nicoleta Caba – coordonator proiect Ambulanța pentru Monumente Moldova Nord
 54. Asociația Inima Olteniei, președinte Liana Carina Tataranu – coordonator Ambulanța pentru monumente Oltenia Vest
 55. Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii (2015-2016)
 56. Alexandru Andrășanu, evaluator pentru Geoparcuri UNESCO
 57. Cosmin Manolescu, manager și expert cultural, Fundația Gabriela Tudor
 58. Ileana Tureanu, președinte al Uniunii Arhitecților din România
 59. Eugen Teodor, arheolog
 60. Conf. univ. dr. Eduard Nemeth, arheolog, UBB Cluj-Napoca
 61. Ileana Burnichioiu, conf. univ. dr, istoric de artă, Universitatea din Alba Iulia, specialist MC
 62. Mugur Grosu  scriitor, editor revista Zeppelin
 63. Irina Tulbure-Moldovan, arhitect, lect. universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, membru Docomomo România
 64. Oana Chirilă, președinte Asociația Locus, coordonator HerculaneProject
 65.  Mihaela Hărmănescu, arhitect, membru în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr.10 – Buzău, Brăila, Galați, Vrancea
 66.  Cristian Blidariu – arhitect, conferențiar universitar,  prodecan Facultatea de Arhitectura și Urbanism din Timișoara
 67. Celia Ghyka, dr. arhitect, Comisia Națională a Monumentelor de For Public
 68. Dorothee Hasnas, ing. arh.,  consilier al GL Patrimoniu al OARB, coordonator de proiect 112patrimoniu.ro
 69.  Iulia Iordan, director executiv la Asociația Da’DeCe, asociație culturală de promovare a patrimoniului cultural în rândul copiilor
 70. Asociația Greenitiative, președinte Marius Ienculescu
 71. Felicia Ienculescu-Popovici, director Centrul Green Mogo, Mogosoaia
 72. Dr. Florian Matei-Popescu, arheolog expert, CS  II, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București
 73. Asociația Nod Makerspace – vice-președinte și arhitect Tamina Lolev
 74. Dr. Anamaria Iuga, etnolog, șef al secției Studii etnologice, Muzeul Național al Țăranului Român.
 75. Dr. Zsolt Kovács, istoric de artă, lect. univ., Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, expert MC
 76. Peis. Andrei Condoroș, Președinte, Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest
 77. Alexandru Ciobotă, dr. peisagist, Asociația Peisagiștilor din România- AsoP, Filiala Teritorială Vest, Studio Peisaj
 78. Raluca Rusu, dr. peisagist,  membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice și președinte al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 12 Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, membru al Asociația Peisagiștilor din România- AsoP, Filiala Teritorială Vest
 79. Kiss Lóránd, restaurator atestat MC, Asociația Arcus
 80. Dr. Weisz Attila, istoric de artă, lect. univ., Univ. de Artă și Design, Cluj-Napoca, specialist MC
 81. Dr. Ligia Ruscu, cadru didactic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj
 82. Dr. Dan Ruscu, cadru didactic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj
 83. Asociația RPER-Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie -FR, președinte Ștefana Bianu și RPER-Rencontre de Patrimoine Europe-Roumanie -RO, președinte Dr Ioana Bogdan-Cataniciu
 84. Arh. Cristina Apostol – vicepreședinte Asociația Locus co-coordonator HerculaneProject, colaborator DJC Timis
 85. Petru Mortu – arhitect, specialist atestat MC în protejarea patrimoniului construit,  membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice – Secțiunea Tehnică Arhitectură și Inginerie
 86. Dr. Lupescu Radu, conf. univ., istoric de artă, Universitatea Sapientia
 87. Dr. Alexandru Ioniță, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 88. Dr.  peisagist  Diana Culescu, membru  al  Echipei  de  monitorizare  din  Proiectul  Cadru  de  Urmărire  în  timp  /  mentenanță  –  proceduri  de intervenții la Ansamblul Monumental  „Calea  Eroilor”, Reglementator – Expert analiză și sistematizare legislație pentru Titlul IV – peisaj cultural din Codul Patrimoniului Cultural, Secretar General al International Federation of Landscape Architects – European Region
 89. Anamaria Mortu – arhitectă, specialistă atestată MC în protejarea patrimoniului construit, membră a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 2 – Harghita, Brașov și Covasna
 90. Dr. Orbán János, cercetător științific, istoric de artă, Târgu Mureș
 91. Asociația Neuer Weg, vicepreședinte Hans Hedrich
 92. Corina Iosif, dr. habil. etnolog, cercetător, Muzeul Național al Țăranului Român, membru al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial
 93. Bogdan SUDITU, conf. univ. dr. Universitatea din București, Președintele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Primăria Municipiului București, coordonator elaborare Strategia Națională privind Protejarea Monumentelor Istorice
 94. Livia BUCȘA, biolog, expert MC
 95. Călin Doru BÎRZU, restaurator, expert MC
 96. Ioana Cristina Munteanu Zărnescu, expert componente artistice, atestat MC
 97. Luminița Paul, expert MC
 98. Dan Octavian Paul, expert MC
 99. Georgiana Strat, Peisagist
 100. Luminița Munteanu, arhitect
 101. Simona-Loredana Bogdan, ghid local
 102. Dr. Ioana Popescu, c.s.I, etnolog
 103. Liviu Gligor, conf. dr. arh. Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Departamentul Științe Tehnice, specialist M.C.
 104. Asociația Culturală Reener Ländchen, Reghin- arh. Klaus Birthler, vicepreședinte
 105. Radu Manelici (designer, lector univ. dr. UNArte București)
 106. Răzvan Clondir (designer, lector univ. dr. UNArte București)
 107. Anca Oroveanu, istoric de artă, Universitatea Națională de Arte din București și Colegiul Noua Europă, București
 108. Ana Maria Zahariade, profesor universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Școala Doctorală de Arhitectură; Vicepreședinte OAR.
 109. Kázmér Kovács, arhitect, profesor universitar, Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca. Școala doctorală UT Cluj-Napoca
 110. Radu Tudor Ponta, conferențiar universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
 111. Ioana Zacharias Vultur, asist. dr. arh., Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
 112. Theodor Ignat, arheolog expert dr.-  Șef Biroul de Arheologie Preventivă și Sistematică, Muzeul Municipiului București
 113. dr. Botár István, arheolog expert, Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc
 114. Eugen Pănescu, arhitect, membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, președinte Secțiunea Urbanism și Zone Protejate
 115. Ionuț Emilian Petcu (arhitect, referent specialitate, Dep. Design,UNArte București)
 116. Dinu Dumbrăvician, designer, prof. univ., Universitatea Națională de Arte din București,
 117. Florian Stanciu, arhitect, profesor universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
 118. Georgescu Cosmin, arhitect
 119. Ruxandra Demetrescu, istoric de artă, Universitatea Națională de Arte din București
 120. Ilinca Păun Constantinescu, dr. arh., președinte al Asociației IDEILAGRAM, președinte al Asociației Planeta Petrila
 121. Asociația CIVICA, Iași
 122. inginer Marius Șoflete, Inginerie Creativă
 123. Nicolae Lascu, profesor universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, expert al Ministerului culturii, membru al Secțiunii Urbanism și Zone Protejate a CNMI
 124. Adrian CRACIUNESCU, conf. dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii & Conservarea Patrimoniului, specialist atestat MC, membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice, Secțiunea de Urbanism și  Zone Protejate 
 125. Vitalie Josanu, dr, ofițer specializat în domeniul PCN, IPJ Neamț
 126. Rocsana Josanu, dir. executiv Direcția Județeană pentru Cultură Neamț
 127. Ruxandra Nemțeanu, conf. dr. arh., expert al Ministerului Culturii, membru al Secțiunii Urbanism și Zone Protejate a CNMI
 128. Geta Felvinti, ghid de turism
 129. Claudia Popescu, doctor în arte vizuale, muzeograf Centrul Expozițional Documentar al Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, București – Departamentul Informare-Documentare
 130. ADNBA, partener fondator dr. arh. Andrei Șerbescu
 131. Matei Bogoescu, arhitect, vicepreședintele Ordinul Arhitecților din România
 132. Marius-Mihai Ciută, dr. habil. Arheolog. Conf
 133. Simina Stan, ist., specialist atestat MC în protejarea patrimoniului construit, INP
 134. Irina Băncescu, lect. dr.arh., Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
 135. Irina Popescu-Criveanu, arhitect și urbanist, membru al Secțiunii de Urbanism și Zone Protejate a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, membru în Comitetul Director al ICOMOS România
 136. Șerban Popescu-Criveanu, arhitect și urbanist, expert atestat de Ministerul Culturii în protejarea patrimoniului construit.
 137. Valeria Lehene – c.arh. – președinte Asociația Arhaic
 138. Maria Dumbrăvician, restaurator atestat MC, conf. univ., Universitatea Națională de Arte din București, director al Departamentului de  Conservare și Restaurare
 139. Dr. Ioana Rus-Cacovean, istoric de artă, lector la Universitatea de Artă și Design din Cluj, specialist atestat de Ministerul Culturii, membru al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (Cluj)
 140. Mitru Ildiko, arhitect, expert MC , membru al Secțiunii de Urbanism și Zone Protejate a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și al CZMI 6
 141. Melania Dulămea, conf. dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”
 142. Dr. Cosmin C. Rusu, lector universitar – Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB Cluj; arheolog expert
 143. Oana Radu, consultant politici culturale și manager cultural, Asociația Film ETC/Insula 42
 144. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, istoric de artă, ULBS.
 145. Dr. Radu Andrei, arhitect, lector universitar la Facultatea de Arhitectură „George Matei Cantacuzino” din Iași, membru al Asociației ACTUM – Ambulanța Monumentelor Moldova Nord, membru CNMI
 146. Arhitect-urbanist Salanță Claudiu-Daniel –  Arhitect-șef al Județului Cluj – membru  CZMI 3
 147. Prof. arch. Stefano D’Avino, Università di Pescara, coordinatore del partenariato Università Gabriele d’Annunzio-Università di Architettura Ion Mincu
 148. Bogdan Fodor, arhitect
 149. Dr. Daniel Dumitran, istoric, conferențiar universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 150. Doina COCIȘ, director executiv  DJC Sălaj
 151. Raluca Iacob, consultant politici și management cultural, specialist independent și președinte al Asociației MetruCub – resurse pentru cultură
 152. Irina Calotă, lect. dr. arh., Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului (UAUIM), Asociația Studio Zona
 153. Caroline Fernolend, președinte Mihai Eminescu Trust
 154. Cristina Constantin, șef lucrări dr. arh. Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, membru al CZMI 9 (Sibiu, Mureș, Alba)
 155. Teodora Morar, peisagist, Asociatia Peisagistilor din România – AsoP
 156. Kiss Zoltan Arpad, restaurator specialist atestat MC
 157. Dr. Theodor Emil Ulieriu, istoric; asistent de cercetare științifică, Arhiva Etnologică a Muzeului Național al Țăranului Român
 158. Dr. arh. Matei Eugen Stoean, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
 159. Dr. arh. Ana Maria Goilav, Universitatea Ion Mincu, coordonator Școala de la Bunești, vicepreședinte Ordinul Arhitecților din România, Filiala București
 160. Emődi Tamás, arhitect atestat MC
 161. Fundația Heritas Sibiu, președinte Michael Engel
 162. Valeria Montanari, Sapienza Università di Roma
 163. Bianca-Melitta Tămășan, arhitect, membru Asociația Reener Ländchen
 164. Iulian Vizauer, DJC Tulcea
 165. Iris Șerban, antropolog, șef birou Arhivă Etnologică și Bibliotecă, Muzeul Național al Țăranului Român
 166. Irina Iamandescu, dr. arh.,  președinte al ICOMOS România, lector al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, specialist atestat MC în domeniul protejării monumentelor istorice, membru al CNMI, președinte al CZMI 9
 167. Dr. Ana Bârcă, istoric de artă, expert atestat MC în cercetarea și conservarea monumentelor istorice și patrimoniul cultural mobil
 168. Cosmin Pavel, arhitect
 169. Arh. Ioana Corduneanu, președinte Asociația Semne Cusute
 170. Prof. univ. dr. hab. Sergiu Musteață, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
 171. Rodica Crișan, arhitect, profesor universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București. Membru în Comitetul Director ICOMOS Romania
 172. Dr. Dragoş Gh. Năstăsoiu, istoric de artă, Centrul de Studii Medievale, Universitatea Naţională de Cercetare “Şcoala Superioară de Economie”, Moscova
 173. Dr. Dorel Paraschiv, CS I, ICEM Tulcea, arheolog expert, expert patrimoniu cultural mobil
 174. Tudor Elian, asist. dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București. Curator Arhiva Etnologică a Muzeului Național al Țăranului Român
 175. Mihály Ferenc, restaurator atestat MC
 176. Dr. ing. Imola Kirizsan, UTC-N, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, expert MC, membru CNMI, vicepreședinte al ICOMOS Romania
 177. Dr.arh. Vlad Sebastian Rusu, conferențiar universitar Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism
 178. Dr. Mara Marginean, istoric, cercetator stiintific III Institutul de Istorie George Baritiu al Academiei Române 
 179. Conf. univ. dr. Radu Mârza, UBB Cluj. Facultatea de Istorie și Filosofie
 180. MKBT: Make Better, Urb. Ana-Maria Elian, director programe
 181. Alexandra Stoica, arhitect specialist MC, membru CZMI 4, INP
 182. Prof. em. dr. ing. SZABO Balint, expert MC
 183. Raluca Bărbulescu, arhitect specialist MC, membru CZMI 2
 184. Asociația Culturală „Aici a stat”, președinte Ana Rubeli
 185. Ioan Carol OPRIȘ, dr. habil., conferențiar – Facultatea de Istorie – Universitatea din București, membru al Comisiei Naționale de Arheologie, fost președinte CNA
 186. Stefan Paskucz, arhitect, specialist MC, membru CMZMI 6 a CNMI
 187. Laura Teodora Ghinea, manager cultural Colonia Pictorilor Baia Mare, lector universitar abilitat Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca, profesor asociat Universite Cote d’azur, Nice, Franta, președinte UAPR Filiala Baia Mare
 188. Fundatia ARTE + ,  Laura Teodora Ghinea, arh. Ioan Stefan Paskucz
 189. Laurențiu Rădvan, prof. univ. dr., istoric, Facultatea de Istorie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 190. Călin Șuteu, dr., arheolog/documentarist patrimoniu, cadru-asociat Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 191. Celina Gora, istoric de artă, Asociaţia ACTUM, Asociaţia Biserici Înlemnite
 192. Vladimir Obradovici, dr. arh. membru în consiliul director al asociației BISERICI ÎNLEMNITE şi cadru didactic asociat F.A.U.T . din cadrul Universității Politehnica Timişoara
 193. Dr. Anca Timofan, arheolog expert, Muzeul Național al Unirii Alba  Iulia
 194. Ștefan Valentin, restaurator, specialist atestat MC
 195. Alexandru Mexi, peisagist, specialist atestat MC
 196. Asociația Istoria Artei, președinte Oana Marinache
 197. Silvia Teodorescu, coordonator Human Made Art, Cronicari Digitali
 198. Ioana Aleseei, arhitect
 199. Irina Nemțeanu, arhitect
 200. Sandra Demetrescu, curator, MNAC
 201. Ramona Costea, asist. dr. arh. Facultatea de Arhitectură „George Matei Cantacuzino”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 202. Cristina Serendan, lect. univ. dr. UNarte, restaurator specialist MC pictură pe lemn, expert MC restaurare patrimoniu mobil
 203. Horia Moldovan, conf. dr. arh., Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”
 204. Codru Oana, arhitect
 205. Asociația Atelier Ad Hoc, arh. George Marinescu, arh. Maria Daria Oancea
 206. Tiberiu Teodor-Stanciu, asist. dr. arh. Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din Iași
 207. Ovidiu Țentea, cercetător științific II, arheolog, Muzeul Național de Istorie a României, membru al Comisiei Naționale de Arheologie, membru al Comisiei Naționale Limes
 208. Asociația Iași. Travel – președinte Cosmin Ceucă 
 209. Prof. dr. Sorin Nemeti, UBB Cluj-Napoca
 210. Oana Tiganea, arhitect, Associate Professor in „Architectural Preservation”, Politecnico di Milano (Italia)
 211. Simona Drob, director executiv, Direcția Județeană pentru Cultură Bacău
 212. Andrei Barbu MULȚESCU, doctor arhitect, specialist MC în urbanism istoric, membru în Comitetul Director al ICOMOS Romania
 213. Anca Dulcescu (masterand Patrimoniu Cultural)
 214. Elena Firea, BCU Cluj-Napoca
 215. Dr. Laura Jiga Iliescu, cercetător etnolog CS1, București, specializare patrimoniu imaterial
 216. Radu Cucuteanu, istoric, jurnalist cultural, editor Suplimentul de cultură, Iași
 217. Mihaela Iacob, dr., arheolog expert și expert bunuri culturale MC, Asociația Ibida
 218. Radovici Teodor, Arhitect șef UAT Buhuși
 219. Cristina Dăneasă, lect. univ. dr., atestat MC patrimoniu mobil, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 220. Florin Buhuceanu, președinte executiv ECPI, București
 221. Dr. Arh. Gabriela Domokos – Pascu, arhitect, membru fondator Asociația pentru Patrimoniu Activ, cadru didactic universitar Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara, Membru TICCIH
 222. Irina Nemeti, muzeograf, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
 223. Daniela Tănase, dr., arheolog expert și expert bunuri culturale MC, Timișoara
 224. Sorin Vlad Predescu, lect. univ. dr., DJC Timiș
 225. Laura Zaharia, arhitect, specialist MC, președinte al Asociației R. O. S. T.
 226. Lucrețiu Mihailescu-Birliba, prof. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Facultatea de Istorie
 227. Victor Popovici, arhitect, membru OAR, RUR
 228. Iulia Stanciu, arhitect, profesor universitar, doctor, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” , Specialist atestat Ministerul Culturii, Președintele Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură a Ordinului Arhitecților din România.
 229. C.S.II dr. Iosif Vasile Ferencz, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
 230. Dumitru Gorea, specialist restaurator
 231. Oana Gorea, specialist restaurator
 232. Dr. Vasile Iarmulschi, Freie Universität Berlin/Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
 233. Ioana Petrescu, arhitect, specialist MC, membru CZMI 11, INP
 234. Ana Irina Chiricuță, restaurator, cercetător științific, INP
 235. Arh. Andrei Florin Manole, arhitect, membru fondator asociația ACTUM, coordonator Ambulanța pentru Monumente Nord Est
 236. Călin Anghel, istoric, lect. univ. dr. Universitatea din Alba Iulia
 237. Bogdan Stanciu, dr. arhitect
 238. Lucia Leca, arhitect, membru CZMI 5
 239. Dorin Dobrincu, istoric, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași.
 240. Elena Vasilica Martin, expert restaurator MC
 241. Sultana-Ruxandra Polizu, expert restaurator MC
 242. Ingrid Georgescu, restaurator
 243. arh. Petru Darida, membru OAR
 244. Rauca Adrian, specialist restaurator MC
 245. Dr. Laurențiu-Marian Angheluță, CS II, Centrul de Excelență pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice CERTO,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000,
 246. Dr. Luminița Ghervase, CS II, Centrul de Excelență pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice CERTO,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000,
 247. Dr. Lucian Ratoiu, CS III, Centrul de Excelență pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice CERTO,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000,
 248. 248. Cozmin Bradu arhitect
 249. 249. Dr. Ioana Cortea, CS III,  Centrul de Excelență pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice CERTO,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000,
 250. 250. Dr. Monica Dinu, CS II, Centrul de Excelență pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice CERTO,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000,
 251. Dr. Roxana Rădvan, CS I, Centrul de Excelență pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice CERTO,  director al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000,
 252. Dr. Viktoryia Atanasova, CS, Centrul de Excelență pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice CERTO,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000,
 253. Fundația Gheorghe Ursu
 254. Cătălin Cioabă, Universitatea București
 255. Elena Murariu, expert restaurator MC
 256. Gina Baranovschi, expert restaurator MC
 257. Arh. Răzvan Șipoș
 258. Magda Cârneci, Ph.D., istoric de artă și scriitor, redactor-șef revista ARTA
 259. Lupan Ștefania, arhitect
 260. Vernica Iulia Raluca, arhitect
 261. Sorina Jecza, președinte Fundația TRIADE Timișoara
 262. Ioana Baskerville, cercetător, etnolog
 263. Andrei Rosetti, pictor, profesor de arte vizuale, gruparea NOIMA
 264. Dr. Dan Mohanu, expert restaurator MC patrimoniu imobil, profesor universitar Universitatea Națională de Arte Bucuresti, Departamentul de Conservare-Restaurare
 265. Bogdan Brădățeanu, arhitect ADNBA
 266. Cătălin-Constatin ROIBU, Șef lucrări dr .ing., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 267. Drd. Angela Horvath, specialist conservare-restaurare vitralii MC
 268. Răzvan Gavrilă, expert restaurator
 269. Alexandra Chiliman, arhitect, specialist atestat MC în domeniul protejării monumentelor istorice
 270. Răzvan Mateescu, muzeograf, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
 271. Prof. univ. dr. Gelu Florea, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 272. Dr. Daniela Marcu-Istrate, arheolog expert, specialist MC Studii istorice, prof. habil. Institutul de Arheologie  „V. Pârvan”, București
 273. Ioana Tudora, conf. dr. arh. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Specializarea Peisagistică; delegat permanent al Asociației Peisagiștilor din România la International Federation of Landscape Architects
 274. Dr. arh  Letiția Bărbuică, lect. univ. UAUIM
 275. Arh. Alina Negru, Asociația Recult
 276. Dr. Georgiana Zahariea, expert pictură murală
 277. Urb. Ramona Ungureanu, specialist atestat MC, domeniul „Urbanism istoric”
 278. Prof. univ. dr. emerit Dan Grigorescu
 279. Zina Macri, conf. dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
 280. 280. Dr. Aurel-Daniel Stănică, CS I, arheolog expert, vicepreședinte Asociația Pro Noviodunum
 281. Arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ, specialist atestat MC, CREDO DESIGN S.R.L.
 282. Claudia Fabian, lector dr. peisagist la USAMV București, Specializarea Peisagistică
 283. Asociația BISERICI ÎNLEMNITE, vicepreședinte arh. Amalia Ignuța
 284. Arh. PESCAR Felicia-Raluca, specialist atestat Ministerul Culturii
 285. Dr.arh. Daniela Negrișanu, lector Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara 
 286. Arh. Tiparu Bogdan presedinte OAR -filiala Oltenia  
 287. Irina Leca, istoric de artă
 288. Arh. Daniel Subașu, fost Director al Direcției Restaurare din cadrul INP, specialist atestat de Ministerul Culturii
 289. Alexandra Stângă, istoric, specialist atestat de Ministerul Culturii,, membru în Secțiunea de Evidență a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice
 290. Şuvăială Daniel, muzeograf
 291. Andreea Pop, arhitect, specialist MC, membru CTUAT PMB
 292. Florentina Murea-Matache – arhitect, specialist atestat MC în protejarea patrimoniului construit,  membru al CZMI 1
 293. Liliana Cazacu, lect. dr. arh. Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Departamentul Istoria și Teoria Arhitecturii & Conservarea Patrimoniului, specialist M.C.
 294. prof.univ.dr. Theo Mureșan, specialist restaurator MC
 295. Daniel Tellman, arhitect, vicepreședinte OAR Timis, cadru didactic universitar Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara
 296. Cristina Woinaroski, arhitect
 297. Oana Floarea, arhitect
 298. Dan Marin, arhitect. profesor Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” București
 299. Arcadie Bodale, dr. In istorie, arhivist la Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Iași
 300. Ana Bucur, conservator BC, specialist atestat MC in domeniul protejarii monumentelor istorice
 301. Silviu Petrescu, expert restaurator atestat MC
 302. Liubita Raichici, dr. filolog, poet, fost director al DJC Caraș-Severin
 303. prof. univ. dr. emerit Dan Grigorescu
 304. Smaranda Dana-Ștefania, arhitect stagiar
 305. Pamint Andreea-Elena, arhitect
 306. Spinoiu Sabina Lucia, arhitect 
 307. arh. Emil Ivănescu, președinte OAR București
 308. Ana Jantea, arhitect, Institutul Național al Patrimoniului
 309. avocat Andreea Szabo
 310. Arh. int. Cosmina David, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
 311. Radu Trifan, asociația Acasă în Banat 
 312. Ioana Zbranca, arhitect, Architecte du Patrimoine (Franța), specialist atestat MC, INP
 313. Timotei Nădășan, fondator revista Idea Arta+Societate
 314. Dr. Dana Jenei, istoric de artă,expert atestat MC în cercetarea monumentelor istorice  
 315. Ana Maria Petrescu, doctor în arhitectură, urbanist, arhitect, specialist atestat MC în protejarea patrimoniului construit
 316. Mara Catargiu, architect 
 317. Eugenia Catargiu, Asociația Cusături Dobrogene
 318. Marian Sterea, Asociația Lipovenesc
 319. Daniela Sterea, Asociația Lipovenesc
 320. Iuliana Ciotoiu, arhitect, profesor universitar asociat, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
 321. arh. Constanța Carp – expert atestat MC, președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice – Ministerul Culturii
 322. arh. Smaranda Baciu – expert atestat MC
 323. Irina Huică,  ing. chimist, dr., CS și lect. univ. invitat, UNARTE
 324. Teodor Octavian Gheorghiu, dr. Prof. Univ, expert MC
 325. Nicoleta Marian, arhitect 
 326. Simona Drăgan, istoric de artă, conf. univ. dr., Universitatea din București
 327. Bogdana Eftimie, masterand în studii de Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia
 328. Tiberiu Bucșa, arhitect, cadru asociat la Facultatea de Arhitectură Cluj, președinte Asociația Plusminus
 329. Dichel Oana Alina, arheolog, drd. Universitatea Babes-Bolyai
 330. arh. Horațiu Vasilescu, DJC Brașov
 331. Viorel Iordan inginer constructor-specialist MC, SC. CELLA COSIMEX SRL
 332. Gabriela Carpov, președinte al Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice  (UNRMI) 
 333. Greta Samiș, arhitect
 334. Iulia Hurducaș, arhitect
 335. Oana Ciurescu, arhitect, C.F. Møller Architects UK
 336. Smaranda Spânu, arhitect (Cluj)
 337. Alexandru Baboș, dr. arhitect, expert în patrimoniu, Suedia
 338. Băhnăreanu Nicoleta-Steluța, restaurator patrimoniu mobil, atestat MC
 339. Alexandra Berdan, arhitect, fondator A+noima
 340. Adriana Sîngeap, arhitect, membru OAR
 341. Octavian Neculai, arhitect membru OAR, UAR
 342. Romeo Gheorghiță, expert conservator-restaurator patrimoniu mobil / Lect.univ.dr. – Departament Conservare-Restaurare, Universitatea Națională de Arte, București
 343. Constantin Gorcea, arhitect expert MC
 344. Dr. Oana Toda, arheolog, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
 345. Arina Nițulescu, specialist atestat MC, arhitect în cadrul Institutului Național al Patrimoniului, membru în CZMI nr. 8
 346. Sanda Bucur Expert MC componente artistice patrimoniu imobil, Expert MC componente artistice patrimoniu mobil
 347. Andra Samiș, arhitect, Rogers Stirk Harbour + Partners UK
 348. dr. Monica Margineanu Carstoiu, cercetător principal la Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București, membră a comisiei germane pentru cercetarea istoriei arhitecturii Koldewey Gesellschaft
 349. Zaraf Andrei, stud. arh. Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”
 350. Magdalena Vladimirescu – arhitect
 351. Ioana Beldiman, conf.univ.Dr., istoric de artă
 352. Alexandru Beldiman, arhitect
 353. Emilia Țugui, arhitect
 354. Mihai Ghyka, fost Secretar de Stat, Ministerul Culturii (2015-2016)
 355. Cosmina Goagea, arhitect, curator, editor
 356. Dragoș Oprea, arhitect EXHIBIT Arhitectura
 357. Hajnšek Alexandra, urbanist specialist MC, membru CZMI 11
 358. Ionuț Pițurescu. antropolog, regizor. director Academia de Film Cineimpact
 359. Ovidiu Daneş, preşedinte Fundația DALA
 360. Doina (Hendre) Biro, doctor în istorie, expert MC în conservarea bunurilor culturale mobile și restaurarea textilelor
 361. Astrid Rottman, arhitect
 362. Conf. univ. dr, Mirela Dăuceanu, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, Universitatea Națională de Arte din București
 363. ist. Andrei Răzvan Voinea, manager general Asociația Studio Zona
 364. Raluca Bem Neamu, House of European History – Bruxelles, Asociația Da’DeCe – România
 365. Farcaș Cornel, inginer proiectant construcții, director, S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Timișoara
 366. Valer Simion Cosma, istoric și antropolog
 367. Raluca Vișinescu, arhitect
 368. Iulian Olteanu, expert restaurator, atestat MC
 369. Gabriela Olteanu, expert restaurator, atestat MC
 370. Daria-Ana PÎRVU, geograf – Asociația Agora for life, Belgia 
 371. Daniela Costea, Arhitect, membru OAR și ARB RIBA, membru Asociația ARCHÉ,  vicepreședinte Societatea Culturală Aromână,  vicepreședinte Cultură pentru Comunitatea Aromână din România
 372. Oana Iacob, arhitect
 373. Rodica Dina, arhitect
 374. Corina Stoianovici, arhitect atestat MC
 375. Eugen Ciurtin, Cercetător științific I, Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română, București
 376. Senculeț Dumitru Aurelian, specialist MC
 377. lect. dr. Oana-Valentina Suciu, sociolog, Facultatea de Științe Politice din Universitatea București, fost director Relații Interne Institutul Cultural Român (2007-2012)
 378. Cosmin O. Galatianu, arhitect, doctorand UAUIM București
 379. Marta Klus, restaurator specialist patrimoniu mobil, MNAR
 380. dr. Cristian Mladin, muzeograf
 381. Constantin Petcou, arhitect
 382. Doina Petrescu, Professor of Architecture and Design Activism, School of Architecture
 383. Silvia Mustață, arheolog expert, lector univ. dr. (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Istorie Antică și Arheologie)
 384. Tudor Lulciuc, student arhitect UAUIM București
 385. Corina Anghelescu, arhitect șef al orașului Brăila
 386. Popovici Aletta, arhitect specialist MC, Arhitect-şef CJ Sãlaj, membru CZMI 3
 387. Dr Mihnea Mihail, istoric de artă, Universitatea Națională de Arte București
 388. Andreea Cel Mare, doctor arhitect, colaborator al Departamentului „Științe Tehnice”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București
 389. Arh. Domnica Vișan, arhitect la Biserica Evanghelică C.A. din România – Parohia Brașov (Biserica Neagră)
 390. Ștefan-Victor Dumitrescu, arhitect
 391. Liana Ceterchi, manager Teatru pentru Puțini
 392. Dan Cioclu, arhitect
 393. Ioana Cioclu, arhitect
 394. Postovanu Iuliana, arhitect de interior
 395. Octavian Carabela, arhitect
 396. Ovidiu Serghe, arhitect Prodid București
 397. Mika Nilich, arhitect de interior Prodid București
 398. dr. arh. Dragoș Ștefan Dascălu, șef lucrări, Facultatea de Arhitectura și Urbanism din Cluj-Napoca, vice-președinte UAR Cluj
 399. Alexandra Mihailciuc arhitect de interior Prodid București
 400. Nely Vînău, drd. arhitect, Iași
 401. Mihaela Arsene, arhitect
 402. Anca Tudor, student arhitect UAUIM Bucuresti, UCL Bruxelles
 403. dr. Cătălin Cristescu – cercetător științific, Muzeul Civilizației Dacice și Romane; arheolog specialist
 404. Daria Petrașcu arhitect Prodid București
 405. Cristina SUCALA, arhitect, specializat în domeniul patrimoniului, doctorand Ironbridge Institute, Asociația Planeta Petrila
 406. Ruxandra Vasile, arhitect Prodid București
 407. Anca Nicolaescu, restaurator specialist atestat MC
 408. Marius Moldovan, istoric de artă, master în conservarea patrimoniului
 409. Gabriela Tabacu, prof. dr. arhitect, UAUIM
 410. Vlad Ciobanu, sculptor, curator al Simpozionului Internațional de Sculptură „CONSTANTIN BRANCUSI” – Târgu Jiu
 411. dr. Oana Tutilă, arheolog, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva
 412. Cosmin-Mircea Atanasie, arhitect
 413. Ina Stoian, arhitect & urbanist, vicepreședinte Asociația PlusMinus
 414. Letiția Cosnean Nistor, arhitect, cercetător științific la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
 415. Lila Passima- coordonator secţie Educaţie muzeală, curator MNŢR (Muzeul Naţional al Ţăranului Român)
 416. Ion Lucian Petraș – Asociația Patrimoniul Transilvan Bistrița
 417. dr. arh. Sasu Ioan, atestat M.C.C. specialist, verificator și expert
 418. arh. Florian VIRVESCU – Arhitect Șef la Consiliul Județean ARAD
 419. Răzvan Oprița, drd. as. arhitect, cadru didactic asociat Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara

       

Scrisoarea cu 301 semnături depusă online în data de 18.02.2022 – Scrisoare-de-susținere-Ștefan-Bâlici 

Scrisoarea cu 301 semnături depusă fizic în data de 21.02.2022 – 20210221_Scrisoare-de-susținere-Ștefan-Bâlici

Foto: Sneska-Quaedvlieg-Mihailovic, Secretar General Europa Nostra şi Ştefan Bâlici, manager Institutul Naţional al Patrimoniului – Conferinţa “Patrimoniul European. Experiențe comune și specificități regionale. Conferință privind patrimoniul cultural”, eveniment in cadrul Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene – Sighișoara, 11-12 Aprilie 2019. Credit foto: Camil Iamandescu

 

Cine doreşte în continuare să susțină acest demers poate să ne trimită un mesaj la adresa propatrimonio.romania@gmail.com cu nume, titlu, organizație. Vom adăuga acestei liste.

 

Citeşte şi: Revenim. Solicităm organizare concurs pentru ocuparea funcției publice de manager al INP

Ce poti face tu?

Newsletter Donează