Watch Day 2014 la biserica din Urși

| Activitati specifice 60 de Biserici, Articole 60 de Biserici | No Comments
Watch Day 2014 la biserica din Urși În 2014, cu sprijinul World Monuments Fund, a avut loc evenimentul internațional dedicat monumentelor istorice Watch Day, o celebrare bienală a patrimoniului cultural...

Biserica din Urși

| Activitati specifice 60 de Biserici, Articole 60 de Biserici | No Comments
Biserica din Urși, jud. Vâlcea (1784) În cazul bisericii de lemn din satul Urşi, jud. Vâlcea (1784), au fost observate probleme foarte grave la acoperiș, structură, fundații și pictura murală...

Biserica din Pojogeni

| Activitati specifice 60 de Biserici, Articole 60 de Biserici | No Comments
Biserica din Pojogeni, jud. Gorj (1797) Un caz aparte al proiectului 60 de biserici de lemn îl reprezintă biserica de lemn din satul Pojogeni (1797), județul Gorj, care a fost...

Biserica din Cervicești

| Activitati specifice 60 de Biserici, Articole 60 de Biserici | No Comments
Biserica din Cervicești, jud. Botoșani(1861) În 2012 programul 60 de biserici de lemn a inclus şi intervenţiile pentru o biserică de lemn din judeţul Botoşani, la solicitarea preotului şi a...

60 DE BISERICI DE LEMN

60 DE BISERICI DE LEMN

Proiectul 60 de biserici de lemn, început în 2009 la iniţiativa arhitectului Şerban Sturdza, a pornit atunci cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România şi al Fundaţiei Pro Patrimonio. Cele două organizații au demarat intervenţii de urgenţă pentru de bisericile de lemn din judeţele Sibiu, Hunedoara, Gorj şi Vâlcea, majoritatea biserici de cimitir, deseori abandonate, toate clasate ca monument istoric şi aflate în stare gravă de degradare structurală și artistică.

Denumirea 60 de biserici de lemn sugerează amploarea fenomenului; în realitate, rezerva de biserici de lemn identificate și luate în atenție este mult mai mare. Din 2014, organizația Europa Nostra, care susține activ patrimoniul cultural european, sprijină etapizat programul de salvare a  bisericilor de lemn, pe baza unei justificări din punct de vedere al urgenței, potențialului de utilizare, valorii de patrimoniu și interesului turistic.

Regim de proprietate: proprietarii de biserici sunt parohiile sau, în anumite cazuri, administraţia locală.

Metodă de intervenţie: proiectul 60 de biserici de lemn se desfăşoară în sistem de tip SMURD, de intervenţie punctuală, urgentă şi cu caracter strict de conservare şi protejare imediată;

Noi funcţiuni: muzeu, centru comunitar etc.

Probleme: complexitate (număr foarte mare, răspândire naţională), finanţare insuficientă, necesitatea creării unor echipe interdisciplinare care depăşesc specialitatea arhitecţilor (restauratori de icoane şi pictură murală, biologi etc.), uneori comunicare dificilă cu proprietarii.

Concluzia organizației Europa Nostra: rata de distrugere și/sau dispariție a bisericilor de lemn este mai mare decât ritmul nostru de intervenție de urgenţă şi conservare.

Acțiunile de tip SMURD au loc cu multă muncă voluntară din partea preoților și a tinerilor, cu fonduri din donaţii particulare şi cu implicarea localnicilor drept-credincioși. Toate aceste operaţii de salvare au şi o componentă socială, care urmăreşte reintegrarea bisericii ca obiect valoros de patrimoniu în viaţa parohiei, prin redeschiderea, utilizarea şi întreţinerea constantă a clădirii.

Organizaţia internaţională World Monuments Fund a inclus ansamblul bisericilor de lemn din nordul Olteniei şi sudul Transilvaniei în programul Watch 2014, ca recunoaştere a pericolului iminent ce ameninţă aceste clădiri de patrimoniu şi ca recunoaştere a valorii culturale și economice pe care o au pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor.

Fundația Pro Patrimonio a considerat necesar și util să elaboreze un manual pentru comunităţile rurale din România care doresc să utilizeze şi să întreţină corect bisericile de lemn din sate.

Arhitecta Raluca Munteanu, coordonator al programului 60 de biserici de lemn în cadrul Fundației Pro Patrimonio, este autoarea manualului publicat în limbile română și engleză:

Biserici de lemn. Ghid pentru lucrări obișnuite de întreținere și reparații, 2016 LINK

Wooden Churches. Guide for common maintenance and repairs, 2017 LINK

Ghidul a fost realizat cu sprijinul Institutului Băncii Europene de Investiţii în cadrul programului Cele mai periclitate 7 situri de patrimoniu din Europa (The Seven Most Endangered Heritage Sites in Europe) derulat în parteneriat cu organizaţia Europa Nostra, care a inclus în 2014 și bisericile de lemn din România.

De la începutul programului 60 de biserici de lemn, încă din anul 2009, au fost realizate circa 14 intervenţii de urgenţă, 10 înlocuiri complete de şiţă, 8 restaurări de biserici. Au fost documentate peste 50 de biserici de lemn (prin relevee de arhitectură), s-au realizat diferite expoziţii şi concerte pentru strângere de fonduri atât în Bucureşti, cât şi în comunităţi locale.

Lucrările de intervenţie de urgenţă sau de conservare au fost combinate cu evenimente şi expoziţii care au avut ca scop să pună în valoare biserica de lemn şi să reînvie interesul parohiei pentru biserica de patrimoniu. În acest sens, în imediată legătură cu biserica de lemn, s-au inițiat două muzee ale comunităţii, unul în satul Târnăviţa, judeţul Hunedoara, şi unul în satul Urşi, judeţul Vâlcea.

Activitati specifice 60 de BisericiArticole 60 de Biserici
februarie 19, 2018

Watch Day 2014 la biserica din Urși

Watch Day 2014 la biserica din Urși În 2014, cu sprijinul World Monuments Fund, a avut loc evenimentul internațional dedicat monumentelor istorice Watch Day, o celebrare bienală a patrimoniului cultural...
Activitati specifice 60 de BisericiArticole 60 de Biserici
februarie 14, 2018

Biserica din Urși

Biserica din Urși, jud. Vâlcea (1784) În cazul bisericii de lemn din satul Urşi, jud. Vâlcea (1784), au fost observate probleme foarte grave la acoperiș, structură, fundații și pictura murală...
Activitati specifice 60 de BisericiArticole 60 de Biserici
februarie 14, 2018

Biserica din Pojogeni

Biserica din Pojogeni, jud. Gorj (1797) Un caz aparte al proiectului 60 de biserici de lemn îl reprezintă biserica de lemn din satul Pojogeni (1797), județul Gorj, care a fost...
Activitati specifice 60 de BisericiArticole 60 de Biserici
februarie 14, 2018

Biserica din Cervicești

Biserica din Cervicești, jud. Botoșani(1861) În 2012 programul 60 de biserici de lemn a inclus şi intervenţiile pentru o biserică de lemn din judeţul Botoşani, la solicitarea preotului şi a...
Activitati specifice 60 de BisericiArticole 60 de Biserici
februarie 14, 2018

Biserica din Budurăști

Biserica din Budurăști, jud. Vâlcea (1755-1756) Biserica de lemn din Budurăști constituie un caz trist de prăbușire și degradare ireversibilă. Biserica s-a prăbușit, dar s-au păstrat fragmente din pictura murală,...
Activitati specifice 60 de BisericiArticole 60 de Biserici
februarie 14, 2018

Biserica din Boz

Biserica din Boz, jud. Hunedoara (1791) La biserica de lemn din satul Boz, judeţul Hunedoara (1791), după o intervenţie de urgenţă pentru protejarea acoperişului cu folie de plastic, în 2012...