Ensemble, nous gagnons la fresque des ours!

Pro Patrimonio Fondation lance une campagne la collecte de fonds pour sauver les fresques de l'église en bois des ours, menant à compléter la restauration complète et la reproduction du monument à la communauté locale.

L'église en bois dans les ours du village (Popeşti, Jud. Valcea, sec. XVIII) fait partie de la 60 de biserici de lemnOrganisé par la Fondation Pro Patrimonio. Au fil du temps, les partenaires étaient l'organisation Europa Nostra, l'Ordre des architectes de Roumanie, Université Nationale des Arts Association 37 Fondation Dala, Musée Astra à Sibiu, le Musée du paysan roumain, Artis a perdu, et le soutien financier est due à l'organisation internationale du monde Fonds monuments, Headley Trust, Fondation internationale Musique et d'Art, Holcim Roumanie, l'Institut de la Banque européenne d'investissement.

programme 60 de biserici de lemn a fost inițiat în 2009 de arh. Șerban Sturdza și s-a desfășurat cu ajutorul a peste 100 de tineri cu profesii diferite (arhitecți, artiști restauratori, ingineri, sociologi etc.), majoritatea voluntari, prin acțiuni specifice și punctuale de intervenție, documentare şi promovare a bisericilor monitorizate. Ei s-au alăturat efortului responsabil depus de preoții și comunitățile parohiale care au moștenit biserici vechi de lemn, clasate ca monument istoric, așezate în cimitire și deseori abandonate. Majoritatea acestora se află în stare gravă de degradare structurală și artistică. Folosirea și păstrarea lor în stare bună reprezintă datoria comunității de credincioși, ce își conservă astfel tradiția, istoria și identitatea propriei așezări.

Concepute ca spații sacre destinate adunărilor și ceremoniilor religioase creștine, vechile biserici – construite din lemn de meșterii din sate și pictate cu har – semnifică spiritualitatea. Ele sunt, totodată, obiecte excepționale de patrimoniu cultural transmis nouă ca moștenire și învățătură valoroasă de generațiile anterioare. Ansamblul bisericilor de lemn din Nordul Olteniei (jud. Gorj și Vâlcea) și Sudul Transilvaniei (jud. Hunedoara și Sibiu) constituie un peisaj cultural de excepție, cu care se identifică comunitățile locale.

Toutes ces opérations de sauvetage et de restauration ont un volet social qui vise à réintégrer l'église comme un précieux objet patrimonial dans la communauté locale par la réouverture et l'utilisation constante de la fonction de construction du tourisme religieux, éducatif et culturel.

« Une entreprise qui est en croissance et forte, il est nécessaire et ce qui crée patrimonializând. Une société développée laissera derrière eux un plus grand héritage que ce qu'il a reçu. À cet égard, il faut prendre soin de la propriété que vous avez hérité. « (architecte Serban Sturdza, vice-président Fondation Pro Patrimonio)

Depuis le lancement du projet jusqu'à présent ont été menées 14 urgence, 10 bardeaux de remplacement complets huit restaurations ont été documentées plus de 50 églises en bois (à travers des enquêtes de l'architecture) et deux projets de conservation ont été préparés, avec le soutien d'Europa Nostra, la demande de financement. La valeur élevée murale (fresque ou sécher) însumează 2000 mp. Aproape 30 de biserici sunt pictate în interior. Lucrările ample de intervenţie de urgenţă sau de conservare au fost dublate de evenimente publice, concerte pentru strângerea de fonduri şi expoziţii, care au avut ca scop să pună în valoare biserica de lemn şi să reînvie interesul comunitățiilor pentru aceste bijuterii de patrimoniu.

Biserica din Urși cu hramul Buna Vestire și Sf. Arhanghel Mihail (cod Lista Monumentelor Istorice VL-II-m-B-09954) a fost construită în perioada 1757-1784, ctitori fiind Ion Danciu şi popa Costandin. După incendiul din 1838 biserica a fost reparată și pictată în 1843 de către meșterii Gherghe, Nicolae și Ioan atât la interior, cât și la exterior. Din 1913 în sat a fost construită o nouă biserică de zidărie, cea de lemn rămânând abandonată în cimitir. Ultima reparație a avut loc în 1943.

Restaurarea ei a început la 12 iunie 2010, ca urmare a prăbușirii bolții peste altar, cu o intervenție de urgență inițiată de Ordinul Arhitecților din România și finanțată de Fundația Pro Patrimonio, prin regretatul arhitect Șerban Cantacuzino, fondatorul fundației în anul 2000. Timpul efectiv de intervenție asupra monumentului, ca urmare a specificului activităților de restaurare, este de patru luni pe an, din iunie până în septembrie. În restul perioadei, fundația se concentrează pe activități de strângere de fonduri pentru continuarea proiectului.

Fondurile adunate prin diverse acțiuni și evenimente în perioada 2011-2019 au fost folosite pentru: consolidarea picturii, desfacerea bolții (bârnele și iconostasul fiind restaurate la Universitatea Națională de Arte București), realizarea unor fundații noi din piatră, înlocuirea tălpilor și bârnelor putrede din structură, refacerea bolții, a șarpantei și a învelitorii de șiță, conservarea frescelor interioare și exterioare, reparația și completarea mobilierului interior, sistematizarea verticală. Banii au fost donați exclusiv de persoane, companii și organizații particulare: World Monuments Fund, Headley Trust, Holcim România, International Music and Art Foundation. Comunitatea locală (parohie, Primărie, locuitorii satului) susține proiectul an de an, oferind cazare și masă tuturor voluntarilor, restauratorilor și meșterilor care lucrează aici.

„O bucurie (…) a fost salvarea bisericii de lemn din Urşi. Este o biserică monument istoric. Ca ea, sunt toate bi­sericile noastre ţărăneşti târzii, un tezaur formidabil, cu care se întâmplă ceva stra­niu. Bisericile acestea dispar primele. Si­tuate între arta populară şi marea artă medie­vală, sunt considerate în afara “căii mari a istoriei”. Dar ele sunt mărturia unei lumi vii, prin care noi am supravieţuit, atunci când în jurul nostru, o lume întreagă îşi schimba chi­pul. Ele vor dispărea pri­mele şi pen­tru că sunt cele mai multe din lemn. Tre­buie să ne ocupăm şi de ele! În ce mă priveşte, am profitat de un moment bun. Arhitectul Şerban Sturdza lansase un proiect puternic şi ambiţios: 60 de biserici de lemn trebuiau salvate. Iar biserica de lemn din Urşi era într-o rână, se prăbuşea. Am vă­zut-o ridicată pe cricuri şi restaurată bârnă cu bârnă. A fost un eveniment extraordinar.” (Entretien avec Dan Mohanu « En tant que rénovateur peintre doit avoir la foi et être la vie de Vivre l'église » Comme formule, Nr. 1247/2016)

2019 / Ours église en bois a besoin de 12.000 euros, le montant final de l'action nécessaire à la pleine restauration de fresques, mobilier d'intérieur et jouer Remplacement du monument à la communauté. sous le slogan Donnez donc l'histoire peut vivre lancer une campagne internationale de collecte de ces fonds en tant que plate-forme de crowdfunding www.dartagnans.fr et le site Pro Patrimonio Fondation.

Votre contribution nous permettra de restaurer un petit joyau architectural de la communauté locale, le patrimoine culturel national et européen. Ensemble, nous pouvons continuer une histoire de 235 ans. Merci!

Donateurs 2019

Remerciements particuliers à l'entreprise Holcim Roumanie, Organisations Stoica et associés, Feeder, Fondation Cărturești et Zeppelin Magazine, ainsi qu'aux amis anonymes de la fondation qui ont répondu à la campagne de sensibilisation et de financement pour sauver l'église et ses splendides fresques intérieures et extérieures. La campagne s'est déroulée en Roumanie et en France et a collecté 13 500 euros.

FAITES UN DON